Jak czytać Biblię...

13 lat temu

Maraton trwa

Zostało odcinki do końca.
37min

Jak czytać Biblię, żeby coś z niej zrozumieć. Parę zasad czytania tekstów i parę kwiecistych, soczystych przykładów.

Dyskusja

Tomek
13 lat temu

Bardzo fajny odcinek!
Ważne jest aby biblię czytać tak jak jest napisana i nie nadużywać interpretacji na siłę, celem usprawiedliwienia jakiś doktryn np. kościelnych. Nic nie dodawać ponadto co napisane i nic nie odejmować dla swojej wygody.

Prz 30:5-6
5. Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co Doń się uciekają.
6. Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę.
(BT)

knowledgeaddicted
13 lat temu

hej martin masz jakieś stałe podcasty których słuchasz? zapodaj jakieś ciekawe linki, albo możemy się powymieniać :-P

Powała
13 lat temu

Cześć,
Co do dużych i małych liter, to ja najbardziej lubię fragment Jan 1: "(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało. (4) Co się stało, w Nim było życiem, a życie było światłością ludzi."
Żonglując małą i Wielką literą można odczytać na wiele sposobów.

Szymon
13 lat temu

Hej Konowlage tu watashi ty też tu zaglądasz ładnie, ładnie :D
Powało z Tarczewa. Po pierwsze greka i hebrajki nie posiadają małych liter to właśnie jest manipulacja kiedy tłumaczysz słowa Elohim oznacza synów bożych a tłumaczone jest jak Bóg z dużej liter tendencyjnie co ciekawe nie czynie się tego gdy tekst nie dotyczy Syna to jest tendencyjne i manipulacja Niemniej tzw kopie saidzie czyli grecki tekst (odkryte w niedawno nie tknięte ręka KRK tłumaczony na koptyjski ,,czyli Bogiem było słowo '' jest tłumaczony na Logos był boski a nie Bogiem.( i tak było to rozumiane przez chrześcijan nie katolików trynitarzy) Poza tym Logos jako idea nie jest odczytywany literalnie tak jak słowo dziwek nie jest literalnie BOGIEM bo być nie może ale jak pisze w greckim manuskrypcie czyli prston czyli na przeciwko Boga ale samo Bogiem nie jest ale jet boskie Logos to cała filozofia zaczerpnięta od Greków apotem zmodyfikowana przez Żydów, mają racje Świadkowie Jehowy że tam jest błąd i to kolejny , arianizm nie powstał by gdyby było to takie oczywiste. Sam konstrukcja że Bóg był i przestał być kim i stał się kimś innym jest herezja bo Bóg się nie zmienia a tym bardziej w człowieka.
4 Moj. 23:19
. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa Ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, I mówi, a nie spełnia?
Logos jest kompilacja poglądu greckiej filozofii ale szczególnie pojmowanej innym słowy, wszytko co pochodzi od Boga jest boskie czyli boże a nie BOGIEM taka jest filozofia Logosu czy ktoś tego chce czy nie. Czyli zbiór zasad tzw ,,drugi bóg'' krytyczna teologia nie nadaj tutaj bardziej autentyczności wcale Ewangelia janowa nie jest wcale Janowa tak ce facto to zbór rożnych testów skompilowany z wieli testów w tym apokryfów oraz 30 nie kanonicznych ewangelie zrobili to wcześnie Rzymscy katolicy nic dziwnego ze są tam tłumaczenia a priori dopasowywane do doktryny anie do pierwotnego znaczenie słów. Wiądomo ponad wszelka wątpliwość prędzej spod palców Jan wyższa apokalipsa bo greka apokalipsy jest toporna i kiepska stylowo kiedy Ewangelii Jana poprawiana dopisywano do niej to co Rzym chciał raz naginano i edytowano przez Sykstusa rok 530 za czasów gdy nie było jeszcze w głowie katolikom kult Maryjny oraz nieomylność papieska oraz stosy dla innych chrześcijan.
Nie manifesty tak naprawdę wiernego tłumaczenia Polskiego :/ Przykro mi. Biblia gdańska ma zasadnicze dopiski o których pisałem a propos tzw glossy czyli dopisków marginesie które weszły do pierwotnego tekstu czyli fałszerstwa :]

Szymon
13 lat temu

errata: Sorki miało być dźwięk nie dziwek po czesku dziewczyn :]

Szymon
13 lat temu

Ludzie świeccy nie mogą posiadać księg Starego i Nowego Testamentu.
Postanowienie synodu w Tuluzie, rok 1229 (kanon 14)

I wreszcie: spośród wszystkich rad, jakich możemy obecnie udzielić,
najważniuejsza jest ta, by dołożona wszelkich starań, i by nikt nie miał
sposobności przeczytać choćby niewielkiego fragmentu ewangelii w
swoim języku narodowym i żeby z takiej sposobnoci nie skorzystał
Ze sporządzonej za pontyfu Juliusza III (1550-1555)
ekspertyzy wewnątrz kościelnej
Ludzie świeccy nie mogą posiadać księgi Starego i Nowego Testamentu.
Postanowienie synodu w Tuluzie, rok 1229 (kanon 14)

I wreszcie: spośród wszystkich rad, jakich możemy obecnie udzielić,
najważniejsza jest ta, by dołożona wszelkich starań, i by nikt nie miał
sposobności przeczytać choćby niewielkiego fragmentu ewangelii w
swoim języku narodowym i żeby z takiej sposobności nie skorzystał
Ze sporządzonej za pontyfikatu Juliusza III (1550-1555)
ekspertyzy wewnątrz kościelnej
Innymi słowy że nie dajcie sobie szans na zrozumienie bo już jesteście nakierowanie jakąś teologią .
Czy zwróciliście uwagę że w listach pozdrowieniach które Martin przewinął swoim słodki bla bla bal .
Zawsze w tych pozdrowieniach i błogosławieństwach Istnieją tylko BÓG ABBA oraz Syn Boga czyli Jeszua Mesjasz.
Podobnie jest z dziejami apostolskimi gdzie Paweł Jan i Piotr . Nie odwadniali z pism ze Jeszua jest BOGIEM ale że jest Mesjaszem czyli Chrystusem ( POMAZAŃCE , POMAZANYM Duchem Boga)
Apokalipsa proszę bardzo ani razu Jeszua nie nazywany jest Tam BOGIEM A Jezus mówi że to Bóg jest dla niego i nas BOGIEM i Jest też ABBA (tatusiem)
Nie ma ni jednego zestawianie trynitarnego i że Jeszua jest BOGIEM

Janowe listy tak naprawdę przeczą wersji ew Jana plus tłucznie słowa Elohim w grece jest to zawsze THEOS aleTHEOS jest tam brzuch, diabeł jest Theos i nie ma tam małych liter . Niemniej Elohim żydowskie to nie żydowskie EL nie Theos greckie bo nawet greckie THEOS ale Elohim czyli liczba mnoga Bogiem tłuczona jako synowie boży i rożne rzeczy ale nie są one EL ABBA JHWH
Jakbym powiedział do czego doszedłem będąc na początku zapiekłym trynitarianinem to byście nie uwierzyli bo mi to objawił Bóg choć możecie w to nie wierzyć. :]
Żydzi nie przyznaj że słowie Elohim w Genesis oznacza liczbę mnoga i synów boga bo mówi że to by było wielobóstwo :] To postawienie sprawy na głowie , w sumie oni naprawdę wierzyli wtedy w wielu Bogów przed Mojżeszem , potem był Abraham który rozmawiał z Elohim w postaci i formie człowieczej ale to nie był był Bóg podobnież jak do Mojżesza nie przemawiał Bóg( w krzaku ale przedstawił się z imienia choć to był anioł) bezpośrednio a wykreślenie ,,twarzą w twarz'' nie jest dosłownym znaczniej tylko semityzmem , Mojżesz nie widział żadnej postaci JHWH postaci on tylko słyszał Głos z nieba a usługiwali mi Elohim czyli aniołowie posłańcy bo słowo malak czyli angelo to funkcja a nie relacja Synowsko Ojcowska. Elohim to synowie boży i tak należy rozmieć jeśli ma to mieć sens logiczny w całości wiecie że .
Bo bogami jesteście po psalm którym bóg zwraca się do nas per Elohim czyli synowie czyli synami bożymi są ci co wierzą że Bóg JHWH jest Jeden On posiada Elohim przez których stwarza wszechświat oraz ze Synem który stał się człowiekiem jest Jeszua a my mam to uznać za fakt bo rzekł głos z Nieba ,TO JEST SYN MÓJ'' dwukrotnie w obecności nawet dwóch świadków Mojżesza i Eliasza którzy Boga na oczy nie wiedzieli ale Go słyszeli ja uczniowie.
jestem w stanie udowodnić że Jeszua to Syn Boga nie Bóg bez problemu każdemu kto ma wolna wolę i chęć poznania prawdy ale nie jestem w stanie uprzedzonych ludzi sam byłam takim uprzedzonym na długo zanim sie po prostu zacząłem pytać Boga jaj to jest naprawdę bo coś tutaj w naszych bibliach nie pasuje . I Bóg mi odpowiedział na tyle sposobów że nie jestem sie teraz w stanie zapierać się tych rzeczy.
Jako zielonoświątkowiec wiem że nie każdy zielonoświątkowiec jest synem bożym bo wygania demony i robi cuda jako zielonoświątkowiec nie jestem trynitarzem ( choć pochodzę z takiego zboru nie ruch zielony ma wieli nurtów i teologii poznałem większość ale nigdy nie mógłbym być czegoś bardziej pewne kim jest Bóg którego z ludzi nikt nie widział a kim jest syn którego ludzie widzieli bo w Tym kimś jest ktoś więcej niż człowiek w SYN w Mesjaszu tam jest jeszcze Duch Boga który był w Synu człowieku ta jest każdym synem bożym Duch Boga jest w nich a on jest w nich jak Emanuel (Bóg w Nas) nie jak to tłumaczą nasze biblie fałszywie zresztą ,,Bóg z nami’’ mała niby różnica ale istotna , albo Ojcowowi Przedwieczni nie Ojciec przedwieczny jak chce nasze tłumaczenie to też jest liczba mnoga. W oryginale hebrajskim Izajasza.

Izaj. 7:14-17
. Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel.
Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre.
. Gdyż zanim chłopiec nauczy się, odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony.
Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud, i na dom twojego ojca czasy, jakich nie było od dnia, gdy Efraim odpadł od Judy przez króla Asyrii.
Werset 15 wskazuje że Syn nie jest BOGIEM wyraźnie i że będzie po w wersecie 17 za czasów okupacji

Izaj. 9:5
5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.
(To najbardziej skopane tłumaczenie jakie znam )
Bo następny werset mów że nie będzie też on Bogiem ale że będzie synem boga i królem nad Izraelem.

Kris
13 lat temu

Dokładnie mamy uprzedzenia i jesteśmy indoktrynowani przez KRK.

Tłumaczenia (przypisy) Biblii tysiąclecia są fatalne.
Oto Paweł mówi do gminy korynckiej: "Czyż nie wolno jest nam brać ze sobą niewiasty podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas?" (1Kor 9, 5).Celibat jest odrzucony, jednak tłumaczenia wygładzają te jednoznaczne słowa. Dosłownie chodzi o małżonkę z podkreśleniem, ze jest ona chrześcijanką, Paweł powołując się na przykład Kefasa (czyli Piotra) mówi jasno o zonie, gdyż Kefas nie ciągał za sobą żadnej siostry, lecz żonę! Określenie Niewiastę , mieć Niewiastę w sensie Kobietę ale główny sens jest że chodzi o żonę ! czyli żonę którą możemy określać nawet Naszą Siostrą, ale nie siostrę w sensie rodzoną lecz jako Siostrę = Żonę, z którą się spółkuje. Warunkiem jest "Żona = Siostra w sensie " Żona = Chrześcijanka "..a nie że siostra jako Rodzona.Z BIBLII TYSIĄCLECIA – DZISIAJ !„Czyż nie wolno nam brać z sobą* niewiasty - siostry*, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas? *”* Brać z sobą" - termin tu użyty może też znaczyć: "mieć", "posiadać" (żonę); "niewiasty-siostry" - zapewne kobiety troszczące się o materialne sprawy codziennego życia Apostołów; por. Łk 8,2n.

(Zapewne nie chodzi o kobiety troszczące się o sprawy materialne, chodzi o najprawdziwsze zony !)
KRK fałszuje zakłamuje Biblie dla potrzeb spójności Soborobych bredni to fakt.

Zauważcie że jeśli coś KK nie może wyjaśnić na podstawie Biblii tłumaczy to tajemnicą wiary. - dygresja.

KK- głosi fałszywą religię fakt.
Np:

1215 r. Sobór Luterański - Dogmat: - „jeden jest powszechny Kościół wiernych poza którym nikt w ogóle nie bywa zbawiony.”

….

Stanowisko Świętego Oficjum z dnia 8 sierpnia 1949 r. „Między tymi prawdami jakie Kościół zawsze głosił i nigdy nie przestanie głosić, znajduje się również owo nieomylne orzeczenie, które nas uczy , że poza Kościołem nie ma zbawienia.

Dlatego nie zbawi się nikt, kto wiedząc, że Kościoł został mocą Boską ustanowiony przez Chrystusa, nie chce jednak poddać się Kościołowi lub odmawia posłuszeństwa Rzymskiemu Biskupowi, zastępcy Chrystusa na ziemi.

Z 2007 r. Kongregacja Nauki Wiary – „pełnię bowiem zbawczych środków osiągnąć można jedynie w katolickim Kościele Chrystusowym…”

Chociaż bowiem konstytucja dogmatyczna zalicza do ludu bożego nie tylko katolików, ale i protestantów, prawosławnych , żydów i innych religii a nawet niewierzących, to jednocześnie podkreśla, że nikt nie zbawi się poza Kościołem. To śmiały zabieg marketingowy mający wykosić cała konkurencję.

Każdy człowiek zorientowany biblijnie i znające historie Kościoła i jego dogmatów wie dobrze że Ne może dostąpić zbawienia przez wyznawanie jakichkolwiek fałszywych doktryn religijnych, których pełno jest w katolicyźmie. Zgodnie z Biblia, nie może podobać się Bogu nikt, kto trwa w grzechu bałwochwalstwa oraz innych sprzecznościach z Pismem fałszywych nauk.

Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar: nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg , abyśmy w nich chodzili (Ef 2.8-10)

Kościół katolicki głoś fałszywą ewangelie. Nie kościół zbawia tylko Chrystus. Twierdzenie, że poza kościołem nei ma zbawienia dowodzi najwyższej duchowej obłudy i pychy która doprowadzi kościół Rzymsko katolicki do całkowitego upadku. Kościół prowadzi ludzi na manowce zamiast do wolności ducha i zbawienia w Jezusie Chrystusie. (por. 2 P 2. 19).

Kto to przeczytał i nie wierzy w to a nie zadał sobie trudu na obalenie w/w informacji popiera fałsz, obłudę i hipokryzje bo z tym mu dobrze. :) Jeśli ktoś ma oczy i tego nie widzi niech zda sobie sprawę dlaczego jest zaślepiony i przez kogo?

Szukajcie Prawdy!!!

Szymon
13 lat temu

Jan. 20:17
. Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego.

Tutaj wcale Jeszua nie mówi że jest Bogiem a wręcz wyjaśnia dość niedwuznacznie kto jest dla niego Bogiem i kto braćmi.
W całym NT Jeszyua nie mówi wcale ze jest BOGIEM :]


I tyko w Ew Jana komplikacji tekstów znajdujemy manipulacje że Jeszua Pan Bóg BÓG mój to real zdanie i że Bogiem było Słowo , choć obalić to można jeszcze prościej niż manipulacja słowem ELOHIM = THEOS jako jednego znaczenia tego słowa przekręcone do doktryny.


Przejrzyjmy się przykładowemu testowi logicznie. Kto jest uprzedzony naprawdę nie widzu oczywistej rzeczy.


1 Jan. 5:19-21
My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem.
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów.

Rozpisze to
Syn boży przyszedł ( i dał na rozum ) to znaczy nie wszystkim skoro oni robią z Syna BOGA:] Martin i wszyscy uważajcie.

Syn boży (przyszedł do nas i dał nam nam rozum) Byśmy poznali przez ten dany nam rozum Tego Boga którego synem jest Jeszua.
Słowo PRAWDZIWY odnosi się do BOGA natomiast dawca rozumu jest SYN BOGA słowo TEGO też odnosi się do BOGA podobnie jak Słowo JEGO czyli w synu JEGO (też oznacza BOGA nie syna) w synu JEGO czyli Boga JEGO Jezusa mesjaszu. ON c TEN jego prawdziwy I jego JEST TEN PRAWDZIWYM BOGIEM i ŻYCIEM WIECZNYM )

Tekts ten jest typowa manipulacja wielkimi i małymi literami ukrywa sens pierwszego stwierdzenia,, syn dał nam rozum byśmy poznali tego PRAWDZIWEGO BOGA'' którym to synem jest Jeszua mesjasz a Bóg ten którego przez rozum mamy poznać jest TYM WIECZNYM I ŻYCIEM i Prawdziwym Bogiem .

Zapominaj o pierwszym członie zdanie mówią zobacz tutaj Szymon tutaj Jeszua jest napisane że Jeszua Mesjasz jest BOGIEM

.To ja taka samo psychomanipulacja jak na mszy gdzie przyspieszasz mowę tam gdzie nie macie myśleć a spowalnia gdy chce się wam wbić w głowę jakąś frazę tekstu .Typowe pranie mózgu ale jakże subtelne bo na ich własne życzenie.

Podobnie jest tekstem w ty zdaniu gdzie Boga cechy pisze się mała litery jak, PRAWDZIWY, JEGO oraz TEGO bu przekręcić sens zdania .

NIEMA W CAŁYM NOWYM TESTAMENCIE ZDANIA BY SYN NAZWAŁ SIĘ BOGIEM ( bo bogami jesteście to Elohim nie EL)

Nawet demony są tutaj bardziej zgodne prawdą bo krzyczą że jest Synem bożym podobnie mówi anioł przed narodzinami mówi to sam Bóg z nieba głosem 2 razy nie ma żadnych dowodów na to ze czynił się wiekowym od Bogiem choć pochodzi od Boga bezpośrednio .
Piotr też wyznaje ze jest BOGIEM? Nie on mówi że jest SYNEM BOGA I MESJASZEM

Nie odpowiedział mu tego Jeszua ale dostał on objawił czyli pokazał to BÓG temu Piotrowi.

Koniec filozofii nie dodawajcie nic z tego ani nie ujmujcie .
5 Moj. 13:1
Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz.

4 Moj. 23:19
Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa Ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, I mówi, a nie spełnia?

Kris
13 lat temu

Pozwolę sobie zamieścić jeszcze króciutki artykulik dla wszystkich poszukiwaczy Prawdy, na pewno kogoś zainteresuje:
---------------------------------
Namiestnik Jezusa na ziemi, ojciec święty, głowa kościoła katolickiego czyżby?


Jezus jest skałą i głową Kościoła (1 Kor3. 11; 10. 4; 1 P 2. 8)
„…Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. 11 Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus…”

Jezus nie założył kościoła rzymskokatolickiego i nie założył go na Piotrze. Chrystus nie zamierza zakładać nowej religii !!!

Nowy Testament ani raz nie wspomina by Piotr był w Rzymie a tym bardziej był biskupem Rzymu. Piotr prawdopodobnie został w Jerozolimie (Ga 1.18;2.1-9).

Kościół Papieski powstał w IV w. i ma niewiele wspólnego ze społecznością Izraelską (Ef2.12) czyli z kościołem Apostolskim, kościół papieski całkowicie zatracił Ducha Chrystusowego.

"Królestwo Moje jest nie z tego świata."

Strzeżcie się fałszywych proroków znajomych w pismach....

... i dam ci "klucze królestwa Niebieskiego"..... ( Mt 16. 18-19) nie zawiera żadna inna Ewangelia. Hermeneutyka biblijna wymaga zaś, aby każda wiążąca doktryna oparta była na co najmniej podwójnym świadectwie. Brak innych wzmianek o kościele w innych ewangeliach. Słowo o wzniesieniu Piotra należy przypisać nie Jezusowi lecz Mateuszowi w 80 r. n.e lub później.!!!!

O jakimś szczególnym wyróżnieniu Piotra nie świadczą również "klucze Królestwa Niebieskiego" oraz prawo związywania i rozwiązywania" Te same przywileje Chrystus dał innym apostołom i wszystkim wierzącym. Klucze Królestwa Niebieskiego nie oznaczają bynajmniej władzy, jak tego chce kościół katolicki ale zrozumienie i przekazywanie Ewangelii !!!!!!!!!!!!
Klucz symbolizujący pełnie władzy to "klucz Dawida" a ten wg. Apokalipsy znajduje się w rękach Chrystusa.
Twierdzenia, że Jezus dał Piotrowi prymat jurysdykcji nad całym kościołem jest niepoważne i bluźniercze.

"Ale wy nie pozwalajcie nazywać siebie rabbi ...." (Mt 23.8-10;por.Jan17.11,25)

Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające” (Ap 18. 4). Bóg wymaga od nas odwagi.

Ponadto proponuje zgłębić historię kościoła katolickiego, co nie jest przychylne KK bo KK nie wpaja w umysłu swych owieczek zainteresowanie wiedzą, nauką, i historią.

Szymon
13 lat temu

Posłużę się tym co ostatnio pisze na forum youtube wybaczcie zeskanuje zraz muszę spadać do pracy.:]
O ile tzw światowa rada kościołów był tworem na początku protestanckim i waśnie ustały to niestety Rzym przyjął nad nimi kontrole , próba dialogu sprawdza się z grubsza do schematu wy się pozbywacie waszych ideałów a my nie wycofujemy się żadnego dogmaty choć była herezja z piekła rodem od czasów Konstantyna pierwszego ich papieża de facto to po nim maj tytuły Pontifexa i szykowne powłóczyste wdzianka. Komunizm miał tak doktrynę oni się rozbrajają my się zbroimy (oczywiście tajnie) Jakby ktoś a tym przypadku Rzym mówi o pokoju to znaczy że przygotowuje sieni do wojny z nami. Si vis pacem para bellum

Choć Rzym prowadzi prozelityzm czyli podbiera innym kościom członków łącznie np z łaskawym zezwoleniem by anglikanie wrócili a pastorzy mogą łaskawi zatrzymać żony pójdą nawet na to byle tylko zagarnąć nas pod swój but. Innymi słowy jeśli nawróciwszy katolika heh jak to dziwnie brzmi i ale to prawda masz go odesłać do parafii by nada bił pokłony Maryjka obrazkom innym badziewiu oraz oddał bałwochwalcze hołdy ich kierownictwu. Czyli im wolno nam nie :]

Co ciekawe do tzw ruchy ekumeniczne zasadniczo i światowej rady Kościów może przystąpić wyłącznie ludzie którzy mają w doktrynie doktrynę trójcy czyli wszyscy co nie uznają tej herezji są poza nawiasem.
Choć zarówno,, arianie'' jak i bracia polscy czy nazywanie przez JP2 Świadkować Jehowy nie mają zamiaru nawet odstąpić od tego będą nagabywani naciskani a czasem nawet znów prześladowani. Znając np zapędy takich INKWIZYTORÓW chwalców inkwizycji , nawet nie wątpię w to. A wracając do tematu. Słowo ekumenia występuje w biblii w pewnym wersecie który większość jakoś dziwnie pomija a jest to dość czytelne dla tego co wie ze Jeszau jest Mesjaszem i Synem Boga a nie Bogiem jakby to chcieli trynitarze.

z gr. οικουμένη - oikumene co niektórzy tłumacza w tym Wikipedia jako komuna czyli wspólnota w pierwotnym znacznie w z perspektywy biblii jest ono inne , oznacza coś innego a mianowicie ,,cały świat'' i występuje ono w tekście Apokalipsy . Zgniecie w jakim wersecie? Wątpię byście to wiedzieli ja miałem to w duchu zanim wczoraj przetarłem ze dziwienia oczy bo w w artykule Bolesława Parmy biblisty . Jest to werset .

Obj. 16:13-14
I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka;
. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów CAŁEGO ŚWIATA, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.
Co uczciwszy anglikanin jak Tom Harpur przyznaje bez ogródek ze tzw forma trynitarna nie była znana wczesnemu chrześcijaństwu patrzcie z reszta na dziej apostolskie nie chrzczono w trójce wcale ale w Jedno Inie i to był imię Jeszua . Kto che niech wierzy kto nie che nie chce w nic nie uwierzy.

Niemniej fakt jest jasny ekumenia to ,,cały świat ''i nie jest wcale przypadkiem że mowa jest tam o 3 duchach nieczystości. Vaticanum II stawia właśnie jako warunek przystąpienie do ruchu ekumenicznego ,,W tym ruchu ku jedności, który zwie się ruchem ekumenicznym , uczestniczą ci którzy wzywają Boga w Trójcy Jedynego'' oraz ,,W obliczu narodów niech wszyscy chrześcijanie wyznają wiarę w jednego i Troistego Boga'' czyli nikt kto nie wierzy w trojce nie może być nazwany chrześcijaninem :] Fajnie nie?:)
To co dopisano to dopisano dobrze że są uczciwy bibliści po stronie adwentystycznej czy po stronie nawet anglikańskiej .

Dekret o ekumenie zaleca tylko zmiany kosmetyczne czyli ,,usunięcia słów , opinii i czynów'' (p. 4) Które by raziły ,,braci odłączonych'' Tylko jaki jest pożytek z dialogu gdzie nie bierze się pod uwagę doktryny a zajmuje tylko liturgią . tak naprawdę to dekret ten wyklucza jakikolwiek dialog bo narzuca już na wstępie że ktoś jest tutaj niepełnowartościowy a rzymski katolicyzm dział z pozycji nadal nieomylnego i wszystkim kościołom przypisuje braki . A więc jak powiedział B16 kościoły nie są sistrami naszymi ale KRK jest matką kościołów fakt zgodzę się jesteście matką.  Kto czyta ten wie jaką matką .
Czytaj Objawienie Obj. 17:3-5

Kris
13 lat temu

Martin - odwalasz kawał dobrej roboty !!!!!!!!!

Szymon
13 lat temu

Łuk. 17:22-24
Rzekł też do uczniów: Przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie.
I będą mówić do was: Oto tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie.
Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim.

Mat. 24:24-27
Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.
Oto przepowiedziałem wam.
Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie.
. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,
Jednym słowem mówi nam katolicy ze on jest w ukryciu jakimś tam miejscu o taki zjadaj tego Jeszua vel Boga to jest bluźnierstwo ale nic to o wmawiaj że on czyli Jesza jest z nami a to jest zwiedzenie nawet nie udawajcie się tam mówi Jeszua.

O tym co robi z tym ,,zjedzonym bogiem'' nie muszę chyba kontynuować wywodu gdzie kończy się zjadanie gdzie się idzie potem :/

To są bluźnierstwa.

Mariusz
13 lat temu

@ szymon.....
czemu uwazasz ze ponizsze tlumaczenie jest skopane.
Abstrachujac od tego kim dla CIebie jest Jezus....to
Przeciez nazywaja tak Jezusa :) wiec by sie zgadzalo.
w 100% :D

"Izaj. 9:5
5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.
(To najbardziej skopane tłumaczenie jakie znam )
Bo następny werset mów że nie będzie też on Bogiem ale że będzie synem boga i królem nad Izraelem. "

AK
13 lat temu

W myśleniu Martina i innych „biblijnych” chrześcijan na temat sposobu czytania Biblii jest pewien paradoks.

Zauważcie, że Martin mówiąc jak czytać Pismo Święte, na którym to tylko on się rzekomo opiera (nie jakieś tam autorytety Kościoła) - ANI RAZU nie podparł się fragmentem z samego Pisma Świętego.

Mówił o jakiejś brzytwie Ockhama i innych rzeczach, ale ani razu nie przytoczył samej Biblii i tego co ona mówi o czytaniu jej samej.

To jest podstawowa sprzeczność w myśleniu i podejściu do Pisma Świętego „biblijnych” chrześcijan. Opierają się rzekomo „tylko na Biblii”, chociaż ona sama NIGDZIE tego nie zaleca. Co więcej, uczy nas czegoś przeciwnego.

Fragmenty, nad którymi „biblijni” przechodzą jak gdyby nigdy nic, mówią bowiem, że Pismo Święte należy czytać i rozumieć w kontekście nauczania Kościoła – jego apostołów i ich następców (np. biblijny Tymoteusz).

Oto one:

"to przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia" (2 P 1, 20)

czy

"nasz brat Paweł napisał do was we wszystkich listach [...] są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę" (2 P 3, 15-16)

Tych, najważniejszych w Nowym Testamencie wskazówek odnośnie czytania Biblii, Martin jakoś nie zauważył. Może przez swoją chorobę?

P.S. To jak sprzeczne są ze sobą interpretacje Biblii „biblijnych” widać po komentarzach na tej stronie. Nie są w stanie zgodzić się co do tego, czy Jezus jest Bogiem, czy może tylko człowiekiem.
Bliżej więc wam do świadków Jehowy niż do protestantów, którzy w znakomitej większości uznają wiarę w Trójcę Świętą potwierdzoną na Soborze Nicejskim w 325 r.

Piotr
13 lat temu

@16 AK

Najpierw obroń doktrynę KRK o sukcesji apostolskiej.

Odnośnie dwóch fragmentów Biblii, które cytujesz:

1. tu jest szerszy fragment: 2 Piotr. 1:17-21

Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od Majestatu chwały: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.

i z tekstu chyba jasno wynika, że proroctwa są tłumaczone w samym piśmie, a nie na jakichś soborach czy synodach.

2. a kto niby i jakim prawem ma określać, którzy ludzie są douczeni, a którzy nie. A sam fragment tak wogóle odnosi się do tego, że byli ludzie już wtedy, którzy negowali prawo Mojżeszowe jako niedotyczące uczniów Chrystusa.

Szymon
13 lat temu

Mariusz, czego tak uważam bo zasięgnąłem opinii kogoś kto tłumaczeniami się zajmował do tego zsiadłe opinie sceptyków którzy znają hebrajski tak dla świętego spokoju niestety ważne jest dlaczego ja upieram i przy nazywaniu Jeszua synem bożym bo tak mówił sam o sobie oraz Bóg go tak nazwał reszta jest przekrętem antychrystem .
Poddaniem w wątpliwość i ciała czyli człowieka jakim jest Jeszua tworzy się Boga a z Boga czyni się człowieka zamieniając rolami . Konsekwencje logiczne w katolicyzmie widać jak na dłoni. Bóg ma matkę , Bóg jest zjadany w formie jakiś ciastek i wina Bóg .

Szymon
13 lat temu

a co się dzieje z tym zjadanym Bogiem?;]
Mat. 15:17
Jeszczeż nie rozumiecie, iż wszystko, co wchodzi w usta, w brzuch idzie, i do wychodu bywa wyrzucono?
(BG)

Szymon
13 lat temu

5 Moj. 4:15-16
. Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Horebie spośród ognia,
Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety,
(BW)

pluszcz
13 lat temu

@AK napisales: "To jest podstawowa sprzeczność w myśleniu i podejściu do Pisma Świętego „biblijnych” chrześcijan. Opierają się rzekomo „tylko na Biblii”, chociaż ona sama NIGDZIE tego nie zaleca. Co więcej, uczy nas czegoś przeciwnego."

Nie moge sie zgodzic. Uczy nas ze na raz wypowiedziane slowa Boga nie ma odstepstwa, min. dobrze miec przed oczami historie z pierwszej Ksieki Krolewskiej roz. 13 w ktorej pewien prorok Panski zostaje zwiedziony, jak i jakie ma to swe nastepstwa poczytajcie.

Szymon
13 lat temu

Dość istotne jeste zakon jest duchowy i nada obowiązuje bo ani jota i kreska nie minie z niego prędzej i łatwiej jest przypominać niebu i ziemi to jasne? Wypełnienie nie oznacza zakończenie .
Co istotne ludzie nazywali Bogiem nawet cezara to zresztą kopia rzymskiego kultu.
Żaden pierwotny chrześcijanin nie oddawał Jeszua czci jak Bogu bo odróżnia Syna Boga od Boga samego.

Dodam jeszcze jedna sprawę oskarżenie nie było że czynił się Bogiem ALE ZE CZYNIŁ SIĘ SYNEM BOŻYM I KRÓLEM.

2 Jan. 1:7
. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.

Czyli co Duchem czyli Bogiem jest Jeszua czy człowiekiem ciałem?

Ps. 31:5-6
Wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie. Boś ty schronieniem moim.
W ręce twoje polecam ducha mego, Odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny.

Łuk. 23:46
A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał.

Jeszua jest człowiek i ma swego własnego ducha z nim przebywa wewnątrz w Mesjaszy Duch BOGA .

Ale Bóg go opuszcza na chwile przed śmiercią , musiał umrzeć jak opuszczony przez Boga grzesznik .
Bóg go wzbudził ze był martwy to pewne trzech ,,świadków'' zgonu woda krew i oddany duch. Zgon
Bóg nie był w Jeszua kiedy on umarł. a kiedy umarł i oddał ducha BOGU minęły dni i był martwy . 3 dni jest przewrócony w duchu potem zalicza hades i zmartwychwstaje nie swoje własną mocą ale Bóg go wzbudził nie było tam człowieka nikt się nie modlił za niego jak to czynił Jezus i wskrzeszał.

Jacek
13 lat temu

Najciekawsze jest to, że wszyscy opierają się na tradycji. Tylko niektórzy uważają, że tylko pierwsze X lat tradycji jest prawdziwe a później to już same wynaturzenia.

A dlaczego? Sam tekst Biblii wynika z tradycji. Nikt nie dostarczył kanonu w gotowej formie.

Jerzy
13 lat temu

@15. Mariusz
Zgadzam się w pełni. Co innego nazywać a co innego być. W 100% się spełnia, że nazywają a nikt nie pisze, że jest - no chyba poaza biblią.

Szymon i Martin wielkie dzięki za rozróżnienie El od Elohim. Arabowie El nazywają Allah (tak jest w ich języku El).
Szymon mi Bóg pokazał to samo lecz oprócz zrozumienia modliłem się też co zrobić i jak rozmawiać z ludźmi, którzy uznają Trójcę i są wielkimi wrogami. Bóg oprócz tego, że mi pokazał, że jedni ani drudzy nie mają racji a prawda jest tam gdzie ty ładnie to wyłożyłeś to jeszcze zobaczyłem to, że jeśli ludzie trójcę rozumieją jako Elohim a nie El to przecież w błędzie nie są. Do pełni szczęścia potrzeba jeszcze świadomość, że nie mamy pojęcia kim jest Duch Św bo biblia o tym raczej milczy (duch JHWH, siedem duchów przed tronem, ...).

Bóg mi pokazał, że łatwiej Trynitarza nauczyć czym różni się Ojciec od Syna i czym to się je niż antytrynitarza,który neguje wszystko jak leci.
Podziel się doświadczeniem jak to jest być nie trynitarzem w KZ bo mnie to najwyraźniej czeka :)

Ps.:Ludzie niedouczeni to ci np. co nie wiedzą czym różni się El od Elohim albo liczba jeden od jedności echad.
www.biblia.webd.pl
Niedawno rozmowę i wątpliwości nt. Trójcy skwitowałem, że Bóg to nie wyliczanka i dla mnie każde wykazywanie, że trzy a inni, że jeden jest niepoważne. Należy wskazywać co mówi biblia i funkcje. Bo np. Jeshua jest przedwieczny i uczestniczył przy stworzeniu i jest Elohim i myślę, że wiedział że takie zamieszanie powstanie dlatego wprowadził pojęcie Ojciec.
Więc mamyOjca a jak wiadomo Ojciec jest jeden (tu i bez badań genetycznych ;-) )
Jeshua Mesjasz jest jeden
A Duch wieje kędy chce i szum Jego słyszysz a posyła go Ojciec i Jeshua.
Odkąd stosuję się do polecenia Jezusa:
Mat 23:9 bw Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
Nie mam już takich rozterek z tą Trójcą.
Ojciec jest największy, Jeshua jest wiecznym dziedzicem a Duch wieje kędy chce i tylko Abba i Jeshua go posyła.
Zauważcie też że Jeshua jest zbawicielem razem z Abba mimo, że jest napisane w ST że tylko Bóg zbawia.
Jest wiele zamieszania i niespójności i każdy nie będzie i będzie miał rację dlatego trzymam się tego co Jeshua powiedział:
Módlcie się tak:
Ojcze nasz któryś jest w niebie,....
Długo dochodziłem i nie potępiajcie tych co długo dochodzą. Oni też będą zbawieni więc nie tępcie Trójcy tylko wyjaśniajcie relacje Ojca, Syna i Ducha.

Szymon
13 lat temu

Nie potępiamy :]

Jerzy
13 lat temu

@23. Jacek
Jest bardzo prosty powód:
już za życia Piotra były fałszywe nauki i antychryści co twierdzili co innego niż to, że Jezus jest mesjaszem. ( i inne zwodzenia a co dopiero jak umarli)
1J 2:18 bw Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina.
Opcje są w trakcie przygotowania...
1J 2:22 bw Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna.
Opcje są w trakcie przygotowania...
1J 4:3 bw Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie.
Opcje są w trakcie przygotowania...
2J 1:7 bw Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.

Jerzy
13 lat temu

Ma ktoś namiary na fajne materiały co dokładnie znaczy Mesjasz ? Bo skoro to jest opoka prawdziwego Kościoła Chrystusowego to lepiej dobrze znać co znaczy Mesjasz niż czy Jezus jest mniej czy bardziej boski.

tomigraj
13 lat temu

@ Szymon, pamiętaj że demony też się objawiają...

Poza wykładniami gramatycznymi mam jeden dobry fragment, potwierdzający Boskość Chrystusa (który na dodatek nie wymagał żadnych objawień):
Dz.Ap. 20:28
28. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.

- ten tekst jest dobrze przetłumaczony (sprawdzałem w grece)

Pytania za 100 pkt:
- KTO NABYŁ KOŚCIÓŁ KRWIĄ?
- CZY BÓG MA KREW?
- O KIM TO JEST NAPISANE?

Poza tym tekstem, przez całą ew. Jana widać, że oczywiste dla Judejczyków było to, że Jezus podawał się za Boga i za to na niego polowali - trzeba trochę popatrzeć na kontekst i wnioski.

Pozdr

janas515
13 lat temu

Polecam wejsc na strone TRUTH OR TRADITION gdzie znajduje sie mnostwo artykulow na tematy zwiazane z biblia ktore prosto i zrozumiale objasniaja prawde slowa bozego .Zycze owocnej i ciekawej lektory.

Szymon
13 lat temu

Tomograj
No właśnie czy uważacie że to jest dosłownie że Bóg ma krew ? To przecież jest jest totalna bzdura . Tłumaczenie dosłownie i wprost rozumienie jest niepoważne też dziwne tym bardziej że nie chodzi tutaj o literalną krew. Bóg jest Duchem, takie wyrażanie dotyczy potomstwa nie Ojca wyraźnie,, moja krew'' albo on jest z mojej krwi też linie oznacza linie rodową potomstw czyli Syna w tym wypadku , a słów Bóg w grece jest znów problematyczne bo jak wykazawszy wiele wersetów które powinny być tłumaczone na syn boży / Elohim a nie BÓG które oznacza ABBA który jest DUCHEM . dziwne że nie zauważyłeś tej niekonsekwencji .
Ciało i krew nie dziedziczą Królestwa Niebios Bóg nie ma krwi jest u nie ma tez ciała jest Duchem Jeszua należy do Boga wiec nie jest to wyrażenie wprost skoro cała ziemie i co ja napełnia jest i należy do Boga tym bardziej Osoba Mesjasza należy do Boga Bo jest JEGO synem całość z ciałem na które się skała tez krew przelana przez Mesjasz .
Ludzie przecież nie można pewnych wyrażeń tłumaczyć wprost jak ,, BOGIEM BYŁO SŁOWO'' albo TWARZĄ W TWARZ to tzw wyrażenia mowy potocznej semityzm nie dosłowne coś co pisujesz
Zabawne ze zacząłeś ten werset Ducha Świętego a skończyłeś na zupełnie cieśnie wykładzie wprost . Czy np Bóg jest miłością jest werżniemy wprost? No nie nawet wyrażanie ,,ciało i krew'' tez jest semityzmem i oznacza naturą ludzką stąd ,,to jest ciało moje'',, to jest krew moja''

Sugerujesz że to co mówię na wstępie inspirują demony?

Uważaj wielu myślało że wie co mówi i bluźniąc Duchowi wprost nie pojęli i mówili że Jeszua jest Bogiem a potem płonęły stosy i nadal uważali ze są od BOGA i że są kościołem.

2 Piotr. 3:16

Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie.


Prześledź sobie frazy na temat krwi , takich wyrażeni jest sporo, krew przemawia jest świadkiem, woła, argument jaki podałeś jest argumentem człowieka cielnego nie rozumiejącego tamtego dawnego języka.

Judejczycy sami nie rozumieli hebrajskiego na tyle by tym bardziej ze Jeszua używał wyrażeń aramejskich i hebrajskich Ewangelie Jan jest dość specyficznie tłumaczona do doktryny są dowody pisemna na manipulacjach tłumaczy nie przyszło tobie do głowy ze KRK dokonał szeregu poprawek ale to fakt bezsporny dla historyka .
Nawet do listów Jana dodali sporo rzeczy które nigdy tam nie istniały nie pojąłeś ST jeśli nie chcesz wmówić mi ze Bóg się zmieniał w człowieka to pokaz mi choć jedne werset taki oraz że Jeszua choć raz nazwała się BOGIEM . Albo Bóg stał się człowiekiem?;]

Myślisz doktryna nie tak jak jest w rzeczywistość i należało by to rozmieć:]

Piszesz że dla Judejczyków było coś tam oczywiste ale wcale nie dlatego Jeszua powiedział jesteście Elohim co greka tłumaczy bogami jesteście ale to złe tłumaczenie bo oznacza synów bożych nie BOGA.
Oskarżenie było tez jasne za bluźnierstwo że on czyni się synem bożym nie Bogiem a skoro obył człowiek oni nie wierzyli że Syn boży ma ciało a tym bardziej mieli w ogóle wątpliwość że jest mesjaszem o tym ze był Bogiem nawet nie pomyśleli w taki sensie jak ty to rozumiesz kontekst , kontekst stale to powtarzam.

Jan. 10:36
. Do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego, że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?

Spójrz na końcówkę sporu jakiego tego co on im tłumaczy słowem Elohim w psalmu 82:6 i oznacza synów bożych nie BOGA

Szymon
13 lat temu

tomigraj
Wy cieleśni mylicie ludzie lubicie się kłócić o ciało Mesjasza wmawiając innym że to ciało (ten człowiek) To Bóg że ten człowiek jest BOGIEM
ale zapominając że jest jego Synem.

1 Moj. 6:3a
I rzekł JHWH: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem.

Nie na darmo Juda napisał , cytując księgi które nie weszły do rzymskiego kanonu.

Judy 1:9
Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: Niech cię JWHW potępi.

Niektórzy twierdza ze Bóg zabrał o ukrył ciało poleciwszy Aniołów, przed groźba Bałwochwalstwa nie są dalecy od prawdy

Przecież Mojżesza jest nazwany Bogiem.


2 Moj. 7:1
I rzekł Pan do Mojżesza: Oto ustanawiam cię bogiem dla faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem.

2 Moj. 7:1
. I rzekł Pan do Mojżesza: Oto, postanowiłem cię za Boga Faraonowi, a Aaron, brat twój, będzie prorokiem twoim.
(BG)

Wj 7:1
1. Pan odpowiedział Mojżeszowi: Oto Ja uczynię cię jakby Bogiem faraona, a Aaron, brat twój, będzie twoim prorokiem.
(BT)

Nie dość że jest to źle tłumaczony werset to BT podaje tutaj ,,jakby'' choć sławo ,,jakby'' w oryg8inale niema.

Wiec słowo,, bóg ''jest tendencyjne od Genesis źle tłumaczone nie bez winy żydów gdyż kiedy oni weszli do monoteizmu uznali że słów liczba mnoga Elohim niestwarzających jest wielobóstwem i zaczęli wykładać i interpretować to słowo że Elohim to Bóg choć to był wielość w jedności Boga i synów . Nie pojmowali oni ani Pism ani mocy bożej.
Potem zakazali i ujęli tradycyjnie imie Boga bo doszli do wniosku ze nadużyciem jest już nawet samo wypowiadanie imienia ,zaczęto je szeptać w świątyni z czasem zakazali używać hebrajskiego języka poza świątynią oraz synagogą zapomniano niemal tak ja się nim mówi o nim że jak w XX wieku odtworzone zapomniany hebrajski rabini rzucili klątwę jak na świętokradce na twórce nowoczesnego iwrit.
Nie nie macie pojęcia o czym piszecie ludzie:]

Najgorzej jest wtedy gdy pierwotne wyrażeni i słowa tracą swoje znacznie i są stepowane innymi znaczeniami .


A zwroty typu jego krew rozumiecie jak Żydzi co mówili jakże ma on dać nam ciało i krew do jedzenia?

Symbol rozumiecie dosłownie a potem spalcie kadzidła wężowi miedzianemu na patyku i mówicie że to Bóg Nechusztan itd :]

Szymon
13 lat temu

Jan. 3:14-16
I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy.
Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
(BW)

tomigraj
13 lat temu

@Szymon

- nie mam czasu na personalne wycieczki i nie życzę ich sobie w moim kierunku; dlatego to jest moja ostatnia odpowiedź w tej dyskusji.

- Jana 10:34-39 - Jezus używa prostego wybiegu, żeby obronić się przed argumentami żydów dotyczącymi bluźnierstwa- de facto mówił o sobie, że jest Bogiem, ale o innych też to było napisane, więc niech się od niego odwalą; za bluźnierstwo mogli go szybko załatwić;

- uważam, że Jezus był w 100% Bogiem i w 100% Człowiekiem;

- rozumiem, że jeżeli mówi że jest "jedno z Bogiem" to jest Bogiem :) albo posiada jego cechy - więc dla mnie to bez różnicy;

Jest dużo argumentów, ale moim zdaniem możesz nie stać na pewnym gruncie, jeżeli twoja wiedza i rozważania pochodzą z objawień. Bóg objawił wszystko co miał objawić dla ogółu - znam ludzi super duchowych których duchowość nie pochodzi z odpowiednich obszarów i bawią się w "babskie opowieści" jak za Tymoteusza (1Tm 4) tracąc swój czas i innych. Nie sądzę,żeby pod twoim nickiem krył się super teolog, więc czasami warto chociaż skonfrontować swoją wiedzą z generalną myślą teologiczną i poznać podstawy które stoją za pewnymi twierdzeniami. Żonglerka tłumaczeniami nie zawsze jest wyjściem, chociaż jest ciekawa. Skoro oczekujesz od innych otwarcia na prawdę - może sam też bądź otwarty...Jezus zginął bo podawał się za Boga - ci którzy w to wierzą są zbawieni.

Szymon
13 lat temu

Spoko rozumiesz to a wątpię bo Izraela też dodał coś czego Bóg im nie kazał.

A przyszedł król zobaczył że zakon mówi coś innego a Izrael czyni z węża bożka i zaczął spalać mu kadzidło nawet nadając mu imię jakiego pogańskiego Bóstwa.

Ja to trochej wulgarnie nazywanie Jeszua Bogiem nazywam zwykłym wazeliniarstwem jak wazelinowano cesarzom nazywając ich Bogami oraz synami bożym bo wywodzili od bogów ród czyli linie krwi wbrew pozorom grecy znali pojęci synostwa bożego i używali je nagminnie.

2 Król. 18:4
. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz; do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nechusztan.
(BW)

Szymon
13 lat temu

tomigraj
Tak wiem rozumiesz to jak większość jedno znaczy ,,jedno i to samo'' 200 % to 100% :D a 3 do 1 .Czyli Jeszua mówił według ciebie ?
Dwie osoby to jeden Bóg ?;]

Ty nawet ie sprawdziłeś tego psalmu .

Jedno to według ciebie bycie Bogiem ?;] To co mówi Jeszua o nas swoich braciach?

Jan. 17:11
11. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli JEDNO, jak my.
(BW)


Jan. 17:21
. Aby wszyscy byli JEDNO, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.
(BW)

Sorki jest kilka jeszcze wersetów czym jest JEDNO a oznacz jedność nie bycie BOGIEM :]


Ja tez byłem trynitarianinem nie jesteś w stanie udowodnić mi niczego z czym bym się nie spotkał

Nie atakuj pośrednio diabłem innych bo może się okazać że to to nie jest jest tak jak myślisz?:]

Jeszua to nie Bóg Bóg to osobą inna osoba i nie ma ciała i kości Boga nikt z ludzi nie wiedział i widzieć nie może mieszka On w światłości niedostępnej .

Jan. 8:16-17
A jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem Ja i Ten, który mnie posłał.
A przecież w zakonie waszym jest napisane, że świadectwu dwóch ludzi)osób) jest wiarygodne.
(BW)

Nasze biblie są pełne błędów przykro mi nawet moja i złych tłumaczeń często z dopiskami z marginesu to się nazywa w biblisty glossą coś czego nie było w pierwotnym tekście a z czasem za sprawa człowieka redaktora weszło i odczytujecie to jak Słowo Boga a nim nie jest.


a;

Szymon
13 lat temu

Tomograj
Nie nie masz prawdy za sobą bo barek ani wąż nie są nawet symbolami Boga w ST to zwierzęta a kształtowanie wyobrażenie Boga i podobieństwo tych dwojga zwierząt jest bałwochwalstwem a Syn wyraźnie mówi kim jest podobnie jak Głos z nieba,, TO JEST SYN MÓJ ''

Ja się pytam kto tutaj kłamie?

Syn , Bóg czy twój wykład?

Kto tutaj baśnie babskie stosuje?;]]

Niepośrednio mówiłeś teraz o demonach teraz babskich opowieściach atakujesz mnie sam personalnie a sam zakatowałeś pierwszy broń się argumentami a nie tym co ty uważasz bo jak na razie udowodniłeś że nie znasz pism.

Szymon
13 lat temu

Nie nie rozumiesz nic Tomigraj
''rozumiem, że jeżeli mówi że jest "jedno z Bogiem" to jest Bogiem :) albo posiada jego cechy - więc dla mnie to bez różnicy;
''
Jasne jedno o to sam jak odbicie w lustrze jest tobą :] :D:D

A odbicie światła od księżyca jest słońcem:]

Dziwne mam tle cech Boga bo na podobieństwo Elohim uczynili kobietę i mężczyzną człowieka że jakoś się uważam siebie za Boga choć jestem z nim jedno. :D

Mariusz
13 lat temu

@ szymon mam wrazenie ze nie wylapales pewnego drobnego detalu w tym co chcialem ci przekazac poprzednio ;)

Chodzi mi o to ze troche nie uwaznie czytasz czasem text
i chcialem ci po uzmyslowic.

Bo takim sposobem wlasnie powstaja potem doktryny, ze ktos poszedl o krok za daleko w interpretacji. ... i jest pewien swego w 100%, a nie chociaz w 99% :P
Dla wlasnego zdrowia psychicznego czasem warto pozostawic se furtke na swiadomosc ze sie popelnia bledy. Albo ze celowo cos moze byc nie jasne do konca.

A co najzabawniejsze Przy okazji to nawet nei zauwazyles ze do samej twojej teori sie nei odnioslem i zaczoles jej po raz nty bronic :P


Ja tu mam podejscie takie. Biblia jest troche jak Kryminal.
trzeba uwaznie przeczytac ja samemu i wyczaic kim byl glowny bohater...... a zeby nie psuc nikomu lektury to raczej lepiej nie narzucac swojego rozwiazania zagadnki... Podobnie zerszta jest z kazda ksiazka.

Mateusz
13 lat temu

Szymon, weź wreszcie powiedz, kto i kiedy Twoim zdaniem pozmieniał coś w Biblii. Widziałem kilka pytań o to i nigdzie Twojej odpowiedzi.

Szymon
13 lat temu

Mariusz
Jestem za konstruktywną debatą nie przekazuj mi coś między wierszami bom ja zwykły chłop spod cepa :D i mogę czegoś nie połapać :] jasne że pokarze tzw dopiski glossy oraz manipulacje podobna wasza wstęp do Jana z pewnym apokryf=m z którego ten tekst jest pierwowzorem porównam kilka wersetów raz zaczerpnie nawet z lingwistyko pozabiblijnej spoko :P lupis co pisałem o dopisku ważnym mianowicie.

1 Jan. 5:7
7. Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.
(BG)

To dodatek późniejszy nie ma go nawet w teraz w nowym wydaniu biblii tysiąclecia

reszta manuskryptów podaje

1 Jan. 5:7-8
Albowiem trzech jest świadków:
. Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.

Stwierdzanie krwi jako świadka oraz ducha oddanego w trakcie zgonu oraz wody z osierdzia sercowego , diagnoza zgon .

Wcisnęli tam formułę trynitarna potem że nie dodali do pism a jednak dodano i to bezczelnie .
Wieczorem podam reszt przykładów nieścisłość lecę do pracy pa.

Formuła dodana w Matuszu w imię ojca , syna i ducha a to też późniejszy dopisek tzw marginalna glossa tanto jest to było fałszerstwem to jest dodatkiem marginesu redaktora.

Proszę was dokształcie się choć z biblistyki w podstawach nie jestem wykształcony teologiem a jednak znam takie określenia.


Pappa

tomigraj
13 lat temu

Szymon,
rozumiem, że te wypowiedzi są twoje:

www.youtube.com
www.youtube.com

i mam nadzieję, że Martin cię zbanuje, za obrażanie ludzi które tu się odbywa, i po powyższych linkach sądząc jest twoją codzienną praktyką. Najwyraźniej coś jest z Tobą nie tak...

Jerzy
13 lat temu

@29. janas515
Nie namierzyłem tego "TRUTH OR TRADITION"
@30. Szymon
Jednakże używamy języka polskiego. Jeśli w Języku polskim mamy Bóg użyty jako Elohim i El to może po prostu używajmy języka używanego i pójdźmy drogą Yeshua i mówmy Ojciec, mówmy Syn, mówmy Duch.
Dla mnie świadomość, że Bóg - Ojciec który jest w niebie jest tym El a Yeshua jest tym Elohim a Duch wieje kędy chce i jest tylko posyłany przez Ojca i Syna. Do zbawienia co nam więcej trzeba ? Jedynie wiara w to co biblia mówi jasno o Yeshua.
Może chodzi o oddawanie chwały ? Tym bardziej ten podział wystarczy bo inna jest chwała Ojcu, inna Synowi a inna Duchowi Św. a przynajmniej powinna być (w Apokalipsie oddajemy chwałę Barankowi).
Dla przypomnienia: ci co oskarżają o demony ludzi posłanych od Boga grzeszą przeciwko Duchowi Św. Widzę, że w dużej mierze w tym co pisze Szymon jest Duch Boży więc sugestia o złego ducha jest co najmniej odważna i niebezpieczna.
Na końcu @30 Szymon plujesz się, że źle i Mojżesza przetłumaczyli a przypadkiem nie zgubiłeś funkcji języka ? Mówimy słowami zrozumiałymi. Yeshua pokazał jakie słowa są zrozumiałe: Ojciec (który zawsze jako ojciec i głowa jest najwyższy), Syn poddany Ojcu jako Syn ale i jako dziedzic współuczestnik Królestwa i Królowania itp. oraz Duch najbardziej tajemniczy i lepiej znaleźć granicę gdzie nasz umysł nie sięga aby nie polecieć w rozważaniach za daleko.
@31. Szymon
To spalanie kadzideł wężowi Bóg też przewidział skoro nie pozwolił niczego i nikogo czcić w obrazach i rzeźbach nawet samego Siebie. Cielec pod górą Synaj miał napisane JHWH i jak Mojżesz to ocenił ?
@33 tomigraj
Łuk 10:22 bt Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».
Jeśli komuś Syn nie zechce objawić to prędzej straci całe życie na szukaniu po biblii niż to znajdzie.
Chyba Bóg matactwa w pismach też przewidział - w końcu zdaje się jest wszechwiedzący i wszechmogący a Yeshua wszystko od Ojca a nie od siebie - nie ?
Co do procentów Boga w Bogu to wiem jedno: dla mnie rozmowa o procentach i substancjach Boga jest nawet nie śmieszna a niebezpieczna dla umysłu i chyba dobrze, że Bóg mnie przestrzegł przed takimi dysputami udawadniającymi coś na siłę i rozumowym objęciem Boga.
@38. Mariusz
Dobre porównanie :)
@41. tomigraj
Mam nadzieję, że nie zbanuje bo dużo cennych informacji przekazuje a nie wiem jak inni ale nie zauważyłem aby specjalnie obrażał albo robił personalne wycieczki a przeczytałem uważnie wszystko.

Na koniec dla odświeżenia:
2P 3:15-18 bw (15) A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; (16) tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. (17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. (18) Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy.

Jeśli implikacją że Yeshua nie jest Bogiem jest teza, że nie jest Panem i Zbawicielem a biblia mówi:
Iz 17:10 bt bo zapomniałeś Boga, twego Zbawiciela, i nie pamiętałeś o Skale twej obrony. Dlatego sadzisz rozkoszne sadzonki i rozsiewasz obce rośliny.

Uznajcie, że Bóg jest bardziej złożony i każdy MODEL Boga jest bałwochwalstwem :(

Jest taki aksjomat w matematyce mówiący, że każdy element można określić czy należy do danego zbioru. Ten aksjomat jest źródłem wielu problemów i zaprzeczenie go niewiele pomaga. Tak samo tu:
próba zamknięcia Boga w ramach definicji i zbiorów (El, Elohim itd.) jest co najmniej niebezpieczna. Uszanujcie złożoność Boga.

Jerzy
13 lat temu

@41 tomigraj
W drugim linku co podałeś z youtube jest co najmniej dziwna informacja że rzekomo księgi przez Lutra zostały odrzucone a tymczasem te księgi (Tobiasz i td.) zostały dodane do kanonu w 1540 roku. A Luter działał najintensywniej przed 1537 rokiem. Więc co jest grane ? Księgi, które za Lutra nie były uznawane przez KRK zostały włączone tuż po powstaniu protestantyzmu i teraz głosi się, że to Luter wyrzucił je z kononu ? Niedobrze mi :(

Mateusz
13 lat temu

Szymon, rozumiem że nie doczekamy się odpowiedzi na pytanie kto i kiedy. Ciągle męczysz przykład Comma Johanneum, pojedynczego zdania, o którym wiadomo od grubo ponad 400 lat, że to cytat z jednego z Ojców Kościoła, który został dopisany jako notatka na marginesie manuskryptu i później przy kopiowaniu przez przypadek przepisany do głównego tekstu manuskryptu. Od czasów Reformacji zamieszcza się przypis, że ten fragment może nie być autentyczny. Zero sensacji.

@Jerzy

Nie do końca tak było. Kanon katolicki został zatwierdzony dogmatycznie w czasie Soboru Trydenckiego w reakcji na Reformację. Wcześniej na temat kanonu toczyła się dyskusja (przynajmniej od czasów Hieronima i powstania Wulgaty), ale ogólnie uznawano "szerszy" kanon (katolicki). Luter odrzucił te księgi, powracając do kanonu żydowskiego. Czyli prawdą jest, że kanon został zapisany w czasie soboru, nieprawdą że wcześniej te księgi nie były uznawane.

tomigraj
13 lat temu

Jerzy,zobacz post 4 (Szymon = watashi) . Ja tych filmów z YT nie oglądałem, ale zobacz komenty do nich. Na jego wpisy chciałem zwrócić uwagę. Watashi ma cel w postaci uświadamiania człowieczeństwa i nie-boskości Chrystusa, robiąc to w dość (jak dla mnie) ordynarny sposób. Wiadomości czasem ciekawe (kilka pierwszych postów przeczytałem z zaciekawieniem) ale reakcja na dyskusję w postaci tekstów w stylu "wy jesteście cieleśni i nic nie rozumiecie" jest dla mnie poniżej krytyki.

Piotr
13 lat temu

@24 Jerzy

Czy nie widzisz sprzeczności w sformułowaniu, które użyłeś:

cytuję: "A Duch wieje kędy chce i szum Jego słyszysz a posyła go Ojciec i Jeshua"

albo Duch ma własną wolę albo jej nie ma.

@ 44 plk
gwoli przypomnienia Marcin Luter nie uznawał za natchnione 6 pozycji z obecnego kanonu NT: list do Hebrajczyków, list Jakuba, drugi list Piotra, trzeci list Jana, list Judy i Objawienie Jana.

Mateusz
13 lat temu

Piotr: to prawda, ale Luter ostatecznie zmienił zdanie, uznał te księgi NT i włączył do własnego tłumaczenia Biblii. Ksiąg deuterokanonicznych ST nie uznawał natomiast do samego końca.

Szymon
13 lat temu

Tomigraj
Rozumiem że cię uraziłem ? No cóż widocznie nie jest dobrze zaczynać i komuś sugerować że coś jest demoniczne nie znając jego poglądów bo to tobie chodziło od razu mnie zdyskredytować . Potem mówić że uprawiam babskie baśni
Po drugie kłamiesz co do tego że nie uważam Jeszua za boskiego tyko że boski na w grece zupełnie inne znacznie niż twoja definicja . Przeczytaj posty w tył dość obszernie pisałem czym jest boskość to przymiotnik określając pochodzenie do Boga a nie bycie Bogiem mylisz te dwa termin Bóg i boski to wszytko.
My w polskim nieokreślenie boski używamy słowa boży to to samo słowo inaczej brzmiące. SYN BOŻY sugeruje to pierwsze kto jest Synem i potomkiem dzieckiem Boga Boży określa bezpośrednie pochodnie od Boga.
Nie będę tego dalej komentował temat do tyłu pisnąłem o tym .
Logos nie jest sam definicji Bogiem. To filozofia grecka zmodyfikowana przez Żydów.
Ocena twoja ze moim celem jest ,,coś tam'' jest też chybiona moim celem jest prawda a nie teologia jednego z nurtów z którym się nie zgadzam i mogę o tym pisać nawet 10 postów , wolno mi? Czy może zabronisz bo nie podoba się tobie że coś tam co napisałem nie po twoje myśli i dobrze po to są takie fora. Nie masz nic do powiedzenia konkretnego nie psiocz nie , szukaj zaczepki . Mój styl jest toporny ale skuteczny :]

Szymon
13 lat temu

PLK uważasz że dodanie słowa lub zdania do wersji oryginału nie jest fałszerstwem i tendencyjne? Uważasz że tak ważnej kwestii jak trójca czy nie trójca by to udowodnić posunięto się do zwykłej machloi ? Przecież jest wyraźne ostrzeżenie by unikać ujmowani lub dodania czegokolwiek z fałszywa interpretacja dowolna według widzi misie włącznie.
Luter miał wątpliwości co do wielu spraw był po prostu ostrożny w przeciwieństwo do tych ludzi którzy bez poznania nawet choćby apokryfów oraz rozwoju dogmatów. Przyjmuje literalnie wszytko bez analizy co autor miał na myśli Był też Augustianinem i widział jak Augustyn tłumaczył ,,Skałę'' czyli wyznanie Piotra vel Kefasa więc nie przekonywało go że biskup Rzymu ma jakieś tam pierwszeństwo i upewnienia .
Eklesia czyli kościół jest zbudowany na wyznaniu mówił Augustyn że Jeszua jest Mesjaszem i Synem bożym .To był dla Augustyna ta skała , przecz to całej teologi supremacji papiestwa ale oni nawet własny kanon tedy mieli już w pogardzie władza była ważniejsza da papiestwa niż jakiś tam doktor kościoła. Kanon który kilka wieków ustalili i pozmieniali kilka szczegółów o tym za chwile.

Szymon
13 lat temu

Po pierwsze Marek ani razu nie pisze w wersji swojej nazywa Syna człowieczyno Bogiem ani, razu podobnie jest w dziejach .
Zawsze jest Jeszua określony jako Syn boży i Mesjasz nigdy ze Jesza jest BOGIEM zadziwiający szczegół biorąc uwagę że to najstarsza znana oficjalnie wersja spisanych dziejów ewangelicznych ? Wspominają ją ojcowie kościoła .
Jeszau Marka nie ja nie jest wszechwiedzący a nie nawet dobry sam bezwzględnie. ,,Tylko Bóg jest dobry''
Jak ktoś poczyta tzw Ewangelie dzieciństwa w co nie trzeba wierzyć nie jest ujęta w kanonie wcale ale jesza wcale nie jest tam dobry co zresztą koresponduje z Izajaszem .

Izaj. 7:14
Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel.(BÓG W NAS) a nie jak to ktoś napisał w naszej biblii BÓG Z NAMI ( o tym za chwile)

Jeszua ucz się rozpoznawać dobro i zło.

Izaj. 7:15-16
Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre.
Gdyż zanim chłopiec nauczy się, odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony.

Bóg raczej wie czym jest dobro i zło nie potrzebuje się uczyć tego :] Jeszua według ewangelia dzieciństwa jest raczej mało dobry :]

To tak dygresja raczej pragnę zwrócić uwagę ze Marek nie nazywa Jezusa BOGIEM wcale.

Jerzy
13 lat temu

@44 plk
Jesteś katolikiem jeszcze ? Twoja logika jest nie do przyjęcia inaczej niż po katolicku. Jeśli kanon pism został zmieniony przez spisanie uznanych a wcześniej spisane uznane pisma były okrojone i te okrojenie przypisuje się Lutrowi to dla mnie hipokryzja. Jeśli próbujesz mi wmówić, że przez 1500lat nie istniał spis właściwych lektur (szczególnie w czasie inkwizycji) to chyba masz mnie za idiotę.
@45. tomigraj
Pewnie dlatego mnie to nie uraziło, że w pełni się zgadzam z tą pl.wikipedia.org
taulologią logiczną, że cieleśni jesteśmy i nie rozumiemy ;-)
Jeśli ktoś uchodzi za mądrego w swoich oczach to ma problem ale jeśli ktoś mi mówi, że czegoś nie rozumiem to w pokorze mogę mu tylko przyznać rację, że nie wszystko rozumiem :D
@46 Piotr
Nie odróżniasz drogi od celu ?
Jak czytam książkę "Chata" to muszę stwierdzić, że autor też nie uznaje apokalipsy. Apokalipsa jest tak trudna, że niektórzy wypierają ją a właśnie wezwanie z apokalipsy skłoniło mnie do zmiany kościoła :)
Ap 18:4 bw (4) " I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, "
@48 Szymon
Ja też nie zauważyłem gdzie rzekomo podważałeś Boskość Yeshua. Żeby było dziwniej to książka "Chata" na wskroś trynitarna pokazuje,że Abba jest El Stwórca wszystkiego i pierwszy. Nie ma hierarchii bo Bogu hierarchia nie jest potrzebna. Nawet jeśli książka ma błędy dogmatyczne to wyśmiewa ludzkie myślenie. Po co Bogu hierarchia ? Jest miłość, jest relacja miłości i są jasne funkcje. Po co hierarchia przy jasno rozdzielonych funkcjach i komplementarności ? Czy Bóg nie jest zdolny do tworzenia doskonałej relacji Elohim ?
Powiem nawet więcej w książce modlił się Syn do Abba.
@49 Szymon
Augustyn był Trynitarzem.
jeszcze raz - przestrzegam was przed budowaniem uproszczonych modeli Boga bo NIKT na tym dobrze nie wyjdzie. Szymon dobrze by było jakbyś pisał z większym dystansem do pewników.

Szymon
13 lat temu

Nie ma racji Martin co do tzw rodowodów oba różniąi się tak bardzo z e przynajmniej jedne był fałszywy który trudno powiedzieć rodowody poszły z dymem podczas spalenia świątyni przez Rzymiam .Nigdy nie podawano rodowodu z linii Matki .
Fałszowanie rodowodu Jeszua jest udowodnione Dla kopisty, który sporządził ważny rękopis D, niezgodność obu
genealogii była tak ewidentna, że wpisał on do ewangelii Łukasza po prostu
rodowód zawarty w ewangelii Mateusza31. Poprawiono to i to wielokrotnie wspomina o tym encyklika Leona XIII Providentissimus Deus . „wypowiadają nieomylnie i prawdomównie wszystko, co Bóg przykazał im
spisa6, i tylko to, co przykazał" czyli nikt się nie pomylił :D Choć np Łukasz nie wspomina że nakazał to Bóg i podyktował ale że zbadał te sprawy pisząc do Teofila.

Szymon
13 lat temu

Tak wiem że Augustyn był trynitarzem wspomniałem o Lutrze że był augustianinem a nie że nie wierzył że Jeszua jest Bogiem on też był katolikiem i trynitarzem :] Nawiązał tylko że ani Luter ani Augustyn nie wierzyli że kościół jest zbudowany na Piotrze :]

Szymon
13 lat temu

Warto przeczytać szczególnie katolikom polecam
Wystąpienie Biskupa Józefa Strossmayera na I Soborze Watykańskim w 1870 r.
Cytuje fragment
,,Ze wszystkich doktorów rychłego chrześcijaństwa, św.Augustyn zajmuje najprzedniejsze miejsce pod względem znajomości i świątobliwości. Posłuchajmy więc co on napisał w swej drugiej rozprawie na tle pierwszego listu św.Jana: „Co znaczą słowa: Na tej opoce zbuduję Kościół mój? Znaczą: na tej wierze, na tym co Piotr powiedział: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego.” W jego opisie o św.Janie znajdujemy znamienne określenie: „Tą opoką na której Kościół miał być zbudowany jest sam Chrystus.” On wielki biskup (św.Augustyn) tak mało wierzył w to, aby Kościół miał być zbudowany na Piotrze, że w swoim 13 kazaniu tak to określił: „Tyś jest Piotr i na opoce (petra), którą wyznałeś, na opoce, którą znałeś, mówiąc: Tyś jest Chrystus Syn Boga żywego, Ja zbuduję swój Kościół; zbuduję go więc na Sobie, a nie Siebie na tobie.” To co św. Augustyn nauczał, na podstawie tego tekstu, było pojmowane przez całe ówczesne chrześcijaństwo.''

Szymon
13 lat temu

Dodanie więc w Biblii tysiąclecia w nawiasie {OPOKA} też jest zwykłym dopiskiem redakcyjnym nie jest ono w oryginalnym tekście greckim stąd nawias kwadratowy w naszych bibliach brytyjskich tez tak jest to zaznaczane . To interpretacja imienia choć samo imię tez nastręcza problemów aramejskie Kefas to nie Kefa a jak Petros greckie to nie Petra.

Szymon
13 lat temu

Pewnikiem nie są pisma NT prędzej bym zaufał ST by wykazom kto jest kim kim jest Mesjasz i Syn boży to są pewniki . Żydzi o to zadbali gematrią zabezpieczyli. Paweł wykazywał z pism ST ze Jezus jest Mesjaszem i Synem BOGA nie było NT pism :]
To jest pewnik co do Jeszua to jest pewne nawet w odniesieniu do NT reszta jest zmodyfikowana porwana, redagował , ujmowana cenzura ,dodano glossy interpretacje przypowieścią w apokryfach oznacza co innego w kanonie co innego .
Jeszua w Marka oraz Łuksza i Mateusza to człowiek nie Bóg w wielu apokryfach nawet gnostyckich to nadal człowiek nie Bóg

Ale powiem to tak ujem ja wierze że w Tym człowieku niezwykłym ale człowieku który twierdził że jest Synem, Boga jest wewnątrz w nim w mesjaszu czyli światyni przbywa Duch tego BOGA w swojej pełni i SYN mówi Słowami Boga jak Anioł do Mojżesza przedstawił się imaniem BOGA a ale to malak (angelos) Przestawił się jako Bóg i z imieniem ale Bogiem nie był tylko mówił słowami Boga w pierwszej osobie. Czyli przez pośrednictwo.

List Barnaby zwany tradycyjnie Pawła do Żydów
Hebr. 1:1-4
Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków;
. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.
On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach
I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię.

Szymon
13 lat temu

Jeszua nie powiedział że zostawię wam nieomylne pisano bo na miejscu diabła . w pisma w pisma bym uderzył.
Jak ktoś napisał gdyby diabeł wiedział co się będzie działo w Judei nie było by drzewa żeby kogokolwiek powiesić na krzyżu.
WYDAJE MI SIĘ ŻE POD KONIEC KAPOWAŁ O CO W KOŃCU BIEGA.
Mat. 27:19
A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć; Nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam.

Ale było za późno diabeł sam się wkopał :D

Hebr. 1:5-8
5. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem?
6. I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.
7. O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, A sługi swoje płomieniami ognia;
8. Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.

Te,, lecz do SYNA'' jest dopiskiem greckiego redaktora bo tam w tym psalmie nie pisze że to do syna . Grek rozumie Thos jak jak Bóg nie bóg w sensie Elohim syn boży .Tron twój O Elohim

Ps. 45:7-8
Tron twój, Boże, trwa na wieki wieków; Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego.
Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia; Dlatego pomazał cię Bóg... twój Bóg Olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego.

Złe tłumaczenie wers drugi Bóg pomazał tego Elohim czyli Syna syna nie ,, Bóg o Boże''

Szymon
13 lat temu

Jan. 1:18
18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.

Kolejny tendencyjne przetłumaczalny werset Jeden ale Bogów dwóch .
Boga nikt nie widział helooo czyli Jesza nie Jest BOGIEM ale Bóg jest w nim wewnątrz i na zewnątrz .Co oznacza słów objawić? Pokazać jaki jest Bóg nie pokazać. Ojciec czyli Bóg jest we mnie (wewnątrz) ja jestem w Ojcu zanurzony oblewa mnie On naczynie pełne czyste i przelewające się Duchem Boga z wewnątrz jego popłyną strumienie wody Żywej .

Żaden sztuka było nie zgrzeszyć i być kuszonym jeśli jestem BOGIEM to żadna sztuka ale będąc człowiek być posłuszny Bogu do śmierci i to okrutnej to jest coś wielkiego.

Kto widział mnie ten widział Ojca nie jest wyrażenie ja jestem Ojcem , nie dosłownie ale to synonimy , pokarz = objaw.
Koniec filozofii . Brzytwa Ockhama.

Idźmy dalej .

1 Tym. 6:12-16
Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie,
Abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów,

Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzię cześć i moc wieczna. Amen.

Kogo ? BOGA nikt nie widział nie Jeszua Syna Jego .

Szymon
13 lat temu

Obj. 1:1
Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,

Ciągle Bóg ABBA jest przed mesjaszem choć byście ich zrównali i powiedzieli że 200% to 100% a 3 to jeden a dwie osoby to jeden BÓG i że wszytko jedno nie kochani moi nie jest wszytko jedno. Wielu przypłaciło to co mówi teraz do was życiem kochani Servus spalony na stosie przez Kalwina .

Szymon
13 lat temu

Nie zbanował mnie eksCREW i nie zbanuje Martin w sumie nie to nie youtube tomigraj chciałbyś mnie wyeliminować jak na stosie spalić :D ocena twoje jest po prostu skierowana na zwalczanie nie na debatę więc papa :] Na Youtube puszczają nerwy tylu debili kretynów którzy chcą wyprowadzić ciebie z równowagi nawet Martin zadedykował im specjalnie piosenkę ja politycznie porwany nie jestem , nie powiem . Jeszua politycznie też nie był poprawny :]
,,Mam nadzieję że ciebie Martin zbanuje'' :D:D

Piotr
13 lat temu

@51 JerzyJerzy2

Odróżniam drogę od celu. Tylko, że Jezus nie jest drogą typu asfaltowa szosa, tylko jest osobą, której powierzono wszelaki osąd (czy to się komuś podoba czy nie to nie Ojciec jest sędzią ostatecznym) i jest wolą jego Ojca, żeby nie traktować go niepoważnie poprzez negowanie jego boskości.

Xander
13 lat temu

Z Biblii wyciągnąć wnioski? Jakie? Bez przesady! Fakt. Zbiór ksiąg, opowiadań i bajek. Wniosków nie da się wyciągnąć z czegoś co jest fikcją. Opowiadania dotyczą historii tylko dlatego, że były pisane w różnych zakątkach Świata. A jeśli ktoś wierzy, że Noe zbudował arkę i pomieścił w niej ponad 38 mln gatunków zwierząt i neguje ewolucję to wnioskiem jest tylko to, że taka osoba nie należy do homo sapiens. Skoro tak to do jakiego gatunku należą Ci co wierzą w bajki z których wyciągają wnioski, a nie wierzą w ewolucję gatunków???

Jerzy
13 lat temu

@61. Piotr
Nawet Szymon nie neguje boskości Jeszua. Chodzi o to kim jest El (po arabsku Allah) El jest jeden to Abba a Jeshua i Duch Św to Elohim.
Zamiast wykazywać kto ma rację może spójrzmy po co te rozważania ? Przynajmniej mi chodzi o właściwą interpretację np. dekalogu. A w dekalogu mamy (po tych rozmowach już z jasnym umysłem na nowo odczytałem):
Mówi Elohim:
biblos.com
Jestem twój JHWH (Elohim nie El jest JHWH ! )
biblos.com
Nie będziesz miał innych (obcych) Elohim przede mną (Elohim się przedstawił więc mną oznacza Elohim a nie El)
biblos.com
Nie będziesz miał idoli (świętych ?)
biblos.com
I El:
biblos.com
Więc czczenie Elohim jako Boga Elohim nie jest przeciwko pierwszemu przykazaniu ! El to Abba a reszta to Elohim, który ma cechy Boga:
- przedwieczny !
- zbawca i pocieszyciel !
- wszechmocny !
Warunek taki aby był echad z El Abba
Słuchaj Izraelu Bóg wasz Bóg jest jednością:
biblos.com
echad:
www.biblia.webd.pl

Jerzy
13 lat temu

@60 Szymon
Nie zachowujcie się jak dzieci co sypią sobie piaskiem. Już widzę jak Martin banuje hehe...niedoczekanie was obu.
www.odwyk.com jest otwarty na wszystkich z tego co zauważyłem i nie ma tu cenzury.
@62. Xander
Wiesz co to ukryta archeologia ? To Naukowcy co utrzymują twoje błędne przekonanie na siłę bo boją się prawdy bo prawda zmienia życie a tego by nie chcieli więc łykaj sobie dalej wesołe opowieści ewolucjonistów i bądź sobie tylko sapiens. Wyginiesz jak dinozaury bo bez życia wiecznego nie istniejesz koleś.
www.youtube.com
www.youtube.com

janas515
13 lat temu

Mam pytanko do fachowcow jak sie dodaje link do jakiejs strony w komentarzu.Z gory dzieki za instrukcje

Xander
13 lat temu

No i widzisz Jerzy... Zaprzeczasz sam sobie i w to co wierzysz. Mówisz o "ukrytej archeologii" (jak inni nazywają zakazanej), a jednocześnie posługujesz się porównaniami, które nie dotyczą Biblii i wiary w "Stwórcę wszystkiego". Przecież Ty nie wierzysz w dinozaury... już właściwym komentarzem, który by nie stawiał Cie w szeregu tych co chcą wierzyć, ale nie mają pojęcia w co, było by... że piekło mnie pochłonie ;) Nie rozumiem... jak mocno ma wpływ wiara, która doprowadza do fanatyzmu. Pozdrawiam :)

Piotr
13 lat temu

@63 Jerzy

Nie znam żadnego ze starożytnych języków więc nie wiem czy o takie rozbicie: El - Ojciec, Elohim - Syn i Duch chodziło w oryginale. Więc mam pytanie czy istnieje jakieś pisemne potwierdzenie twojej tezy, że El jest określeniem osoby Ojca, bo na stronach do, których podałeś odnośniki takiego nie ma. I od razu nasuwa się pytanie skoro Elohim jest ponad wszystkim to jak nad nim może być El - trochę niespójne.

Jerzy
13 lat temu

@65. janas515
Napisz po prostu pełny link z "
@66. Xander
Po pierwsze mój pogląd na temat dinozaurów nie jest kwestią wiary. Jeśli udało ci się gdzieś przeczytać, że uważam, że dinozaury nie istniały to albo masz urojenia albo chcesz tylko się ośmieszyć.
To ty masz problem z widzeniem rzeczy które nie istnieją np. nieistniejących moich tez. Albo przemyśl co piszesz albo sobie daruj pajacowanie.
@67. Piotr
Właśnie czytam książkę "Chata" i mimo, że nie ze wszystkim teologicznie się zgadzam to zawstydza teologię która nie rozumie że jedność to równość różnych i nierównych osób. Powiedz mi czy w rodzinie Ojciec powinien rządzić jako tyran czy służyć jako głowa ?
Czy echad - boska jedność wymaga łańcucha dowodzenia wymyślonego przez ludzi ? To jest wymysł ludzki. Bóg pragnie tylko uznania że to on Stwórca ma jako jedyny prawo do decydowania co jest dobre a co złe. I On jest jedynym autorytetem i każdy kto jest w jedności boskiej z Nim ma prawo w Jego imieniu działać i decydować. On daje (władzę słuszność prawa) komu chce i jak chce.
Być głową znaczy mieć większą odpowiedzialność. Jeszua pokazał nam inny łańcuch dowodzenia - Boski łańcuch. Chce ktoś rządzić i decydować ? Niech służy. Zauważ że Abba służy nam swoim ojcostwem, że oddaje królestwo swojemu dziedzicowi itd. Jedyne czego się doszukałem tak naprawdę to tylko tego, że Abba żąda aby Jego uznać jako Prastwórcę i właściciela tego wszystkiego a przez to uznać że jako jedyny decyduje co jest dobre a co złe i decyduje kto może z nim we współpracy decydować razem z nim oraz to samo dotyczy władzy, chwały i czci.
Co do słów echad, El itd. posiłkuję się wiedzą innych.
O Echad:
www.biblia.webd.pl
O El i Elohim Martin:
www.odwyk.com
Oraz np. o Allahu (Allah to El po arabsku) (nie pamiętam gdzie znalazłem).

Szymon
13 lat temu

Nie, nie zgodzę się Allah to nie El hebrajski odróżnieniu od El (a) Babilońskiej trójcy.(triady)
Allah to imię własne bożka czczonego w mieście Mekka w świątyni zwanej Kaba.
Odpowiadał on bóstwu księżyca (flaga islamu)
Występowały też razem z nim jego siostry Al-Lat, A- Manat i Al -Uza ( szatańskie wersety Rushdiego) opisał tam on pochodzenie tego bożka i imię jego. Tradycja przed islamska.
Koran przeczy ST ewidentnie .
Bóg objawił się jednym imieniem Mojżeszowi , natomiast bożków w Kabie był niemal 360 na każdy dzień roku normalna astrologia .

O tym kto stał za utworzeniem islamu pisze Alberto Rivera był jezuita , warto znaleźć bryk w formie komiksów Jacka Chicka.
Nie dajcie sobie wmówić coś co jest owoczesnym new age i polityczna poprawnościowa . Rushdie napisała prawdę o islamie za to ma fatfę . Alberto Rivera też nie żyje , James Arrabito też. Przypadki nie kochani.

Kris
13 lat temu

Z BIBLII TYSIĄCLECIA – DZISIAJ !

„Czyż nie wolno nam brać z sobą* niewiasty - siostry*, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas? *”

* Brać z sobą" - termin tu użyty może też znaczyć: "mieć", "posiadać" (żonę); "niewiasty-siostry" - zapewne kobiety troszczące się o materialne sprawy codziennego życia Apostołów; por. Łk 8,2n.
-------------------------------------------------------

Komentarz jest zwykłym fałszerstwem !!!
Kto tego nie rozumie ma coś z głową.
W tak ważnej kwestii taka pomyłka, to nie jest pomyłka to celowy przypis. I Ludziska łykają dziadostwo.
Kościół Katolicki będzie bronił swych kłamstw bo nie może ich cofnąć bo KK jest nieomylny i dlatego sam się pogrąży.

KK to instytucja nafaszerowana fałszem , obłuda i hipokryzją. fakt !
Poczytajcie historie ciut , myślcie wyciągajcie wnioski.


(Zapewne nie chodzi o kobiety troszczące się o sprawy materialne, chodzi o najprawdziwsze zony !) ( nie kucharki)

Mateusz
13 lat temu

@jerzyjerzy2 (51): Przykro mi, ale właśnie tak było. Kanon dogmatycznie i oficjalnie ustalono dopiero na Soborze Trydenckim. Spór o kanon toczył się natomiast od IV wieku. Hieronim (tłumacz Wulgaty) uznawał kanon protestancki, a ówczesny papież - katolicki. W ostateczności spór zakończył się włączeniem do Wulgaty (oficjalnego przez długi czas tłumaczenia) ksiąg deuterokanonicznych. Są one więc w katolickiej Biblii przynajmniej od 1500 lat, a kwestionowanie tego jest kwestionowaniem faktów.

Kris
13 lat temu

Obudzcie się !!!!!!!!!!

Na terenie naszego kraju działa groźna organizacja podszywająca się pod działalność religijną. Sekta ingeruje w życie rodzin, wykorzystuje finansowo swoje ofiary, a nawet manipuluje życiem całego kraju poprzez wpływanie na stanowienie prawa. Organizacja ta jest potężnym międzynarodowym koncernem świadczącym usługi religijne i ma wielką sieć ośrodków na wszystkich kontynentach.
Przeczytaj poniższe punkty, które charakteryzują działalność największej sekty.

I Ty na pewno musiałeś się z nią zetknąć!

1. Struktura władzy w sekcie jest niedemokratyczna.
Z jej struktur hierarchicznych wykluczone są wszystkie kobiety oraz żonaci mężczyźni. Na życie sekty wpływ mają jedynie specjalnie dobrani i przeszkoleni nieżonaci mężczyźni, którzy ślubują swoim zwierzchnikom ślepe posłuszeństwo. Główny przywódca sekty, jej dyktator, który każe uważać się za nieomylnego, zarządza niepoliczonymi bogactwami i mieszka w luksusowym pałacu na południu Europy.
2. Ludzie uzależnieni od sekty, zwani także wiernymi, nie mają żadnego wpływu na ważne decyzje swojej organizacji. Nawet na zarządzanie pieniędzmi sekty, które posłusznie jej przekazują.
3. Mimo że mężczyźni kierujący sektą słyną z rozwiązłego trybu życia, od pozostałych członków organizacji żądają przestrzegania bardzo rygorystycznych zasad. Zabraniają używać środków antykoncepcyjnych, potępiają seks pozamałżeński, zabraniają rozwodów i powtórnych małżeństw. Wszystkim, którzy nie akceptują tych zasad, sekta grozi wiecznym potępieniem i już tu na ziemi piętnuje ich oraz uprzykrza życie.
4. Wśród mężczyzn kierujących sektą na wszelkich szczeblach jej struktury występuje zadziwiająco często skłonność do wykorzystywania seksualnego dzieci.
Sekta wymyśliła sprawny system chronienia przestępców seksualnych w swoich szeregach. Przenosi ich z jednej placówki na inną, a gdy trzeba, ukrywa ich także w odległych krajach.
5. Sekta zmusza swoich członków do regularnego samooskarżania się przed duchownymi. W placówkach sekty ustawione są specjalne meble, w których przeprowadza się rozmowy na temat intymnych spraw ludzi uzależnionych od wpływów sekty. Ta poniżająca i uwłaczająca ludzkiej godności praktyka pomaga sekcie manipulować swoimi ofiarami i trzymać je w ciągłym poczuciu winy.
6. Groźna organizacja, o której mowa, bardzo lubi ingerować w życie polityczne. Poprzez usłużnych polityków próbuje stanowić takie zasady życia w kraju (w Polsce i gdzie indziej), aby były zgodne z wierzeniami sekty. Obecnie na przykład sekta prowadzi wielką kampanię, aby zdelegalizować zapłodnienie in vitro w Polsce.
7. W Polsce sekta dysponuje ogromnymi wpływami w mediach publicznych, posiada swoje stacje telewizyjne, radiowe oraz czasopisma. Jedna z tych stacji, szczególnie popularna, słynie z wyłudzania pieniędzy od starszych kobiet. Dyrektor stacji jest uwikłany w różne podejrzane interesy, które nigdy nie zostały wyjaśnione ani osądzone. Strach przed sektą paraliżuje nawet
wymiar sprawiedliwości.
8. W naszym kraju sekta wraz z władzami państwowymi stworzyła specjalną strukturę, która pomaga jej przejmować nieruchomości służące dotąd całemu społeczeństwu. Od decyzj istruktury nie ma odwołania, a przejmuje ona od państwa majątek wielomiliardowej wartości.
9. Sekta twierdzi, że działa jakoby z nakazu i upoważnienia Boga. Ma nawet specjalną księgę, o której mówi, że jest natchnionym Słowem Boga. Jednak zasady i obyczaje panujące w sekcie niewiele mają wspólnego z treścią tej księgi. Wszyscy, którzy próbują zwrócić na to uwagę, są nazywani heretykami, uciszani lub wyrzucani z sekty, a kiedyś, gdy organizacja miała wpływy polityczne większe niż obecnie, byli także masowo mordowani (paleni na stosach) i torturowani.
10. Aby odwrócić uwagę od swojej zbrodniczej przeszłości, sekta sama lubi się przedstawiać jako ofiara spisków i prześladowań. Tymczasem prawda jest taka, że kiedy tylko miała okazję, to sama prześladowała tych, których uznała za swoich wrogów: uczonych, wolnomyślicieli, kobiety. Te ostatnie mordowała masowo jako rzekome czarownice. W pierwszej połowie XX wieku sekta współpracowała niemal w całej Europie z faszystami. Do dziś wspiera chętnie dyktatury, także bardzo krwawe, o ile ma z tego jakieś korzyści.

Piotr
13 lat temu

@68 Jerzy

Jakby nie spojrzeć wychodzi ci, że jest Bóg jednoosobowy - twoje określenie Prastwórca. Tym samym musisz poniżyć Jezusa.

Na przykład fragment z listu do Efezjan rozdziela pojęcie "Boże" od konkretnych osób trójcy:

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą (3 rozdział wersety 14-19 bw)

Z tego co pamiętam Martin w odcinku do którego podałeś link nie zajmuje się słowem El.

Jerzy
13 lat temu

@73. Piotr
uważasz za poniżenie stwierdzenie faktu, że Jezus jest Synem ?
Czy Syn może istnieć przed Ojcem ? Jak przeczytałem o tym rzekomym poniżeniu to mi się zwoje mózgowe zjeżyły. Z kim rozmawiam ? Pomijając, że to Jeszua mówił, że Ojciec jest większy od Niego.
Wygooglowałem i pierwsze z brzegu El i Elohim:
www.saltriverministries.com

Jerzy
13 lat temu

@71. plk
Nie chcesz zrozumieć czy to za trudne ?
Jak mógł Luter odrzucić kanon w 1537 roku gdy ten został ustalony dopiero w 1546r ??? Dalej będziesz bronił tezy że Luter wywalił parę ksiąg z nieistniejącego kanonu ?!?!

Szymon
13 lat temu

Kanon pierwotny katolicki zwierał z tego co wiem z Kodeksu Synajskiego jeszcze Pasterz Hermesa zapomnijcie o kanonach to ślepy zaułek jeśli wam Duch nie powie co jest czym czyli gdzie jest zasiany kąkol gadzie jest ziarno to zapomnijcie o prawdzie .Pytajcie Boga nie litery.

Szymon
13 lat temu

Z pasterzem Hermesa Krk miało problem bo niestety obnażał Krk jako odstępców potem dlatego papiestwo wywaliło nie tylko Pasterz Hermesa który nawet ojcowie kościoła uznawali wywalił sporo i dodał sporo, Duch ma was prowadzić we wszelka prawdę.
No wspominałem o liście Judy gdzie wspomniany jest apokryf (ukryty) tekst o właśnie o sporze szatana z Michałem o ciało Mojżesza plus księgę Henocha , jakby ktoś nie wiedział skąd się biorą pierwiastki cięższe od żelaza to w księdze Henocha a jest to powiedziane no ale co tam :] Ja nic nie i wiem ja jestem tylko głupek co umie czytać :]
Np ten co prosi o pieniądze jest fałszywym prorokiem. Co dopiero co mówi ,,co łaska 500 zł''

Dawid
13 lat temu

Przepraszam, że się wtrącę, może już nie na temat. Szymonie gdzie znajdę tą księgę i list o którym mówisz i wiele innych ciekawych? :).

A i zobaczyłem też, że mówił ktoś o fragmencie
„Czyż nie wolno nam brać z sobą* niewiasty - siostry*, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas? *”

Ten fragment jest wg tego człowieka błędnie przetłumaczony jak i wiele innych fragmentów zatartych przez św Hieronima w IV w.
Może kogoś zainteresuje.
www.youtube.com

Mariusz
13 lat temu

Jak juz o czzytaniu bibli byl odcinek to znalazlem ze
Jakis badacz pism zrobil porownanie cech o podonienstw Syna Bozego i Boga na podstawie Biblii...
Osobiscie lubie takie zestawienia bo jak czyta sie jednym ciagiem to raczej ciezko wylapac zauwacyc...takie detale.

„Odejdź ode nie, Panie, bo jestem grzeszny” Łk 5:8;
„Grzech mój wyznałem Tobie (...) Wyznaje nieprawość moją wobec Jahwe” Ps 32:5

„rozchodziła się Jego sława” Łk 5:15;
„Twoja jest Jahwe (...) sława” 1Krn 29:11;

„wybrał z pośród nich dwunastu” Łk 6:13;
„wybrał was Bóg do zbawienia” 2Tes 2:13; „Jego wybrańcy” 1Krn 16:13;

„[Jezus] rzekł głośno: ‘Dziewczynko wstań!’ Duch jej powrócił, i zaraz wstała” Łk 8:54-55 por. Łk 7:14-15 [tu zauważmy, że Jezus sam swoją mocą, jak Bóg, wskrzesza, natomiast Eliasz prosi Jahwe o działanie];
„O Jahwe, Boże mój! Błagam cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego! Jahwe zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, a ono ożyło” 1Krl 17:21-22;

„a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał” Łk 9:11;
„On leczy wszystkie twe niemoce” Ps 103:3; „On też uleczy (...) On ranę zawiąże” Oz 6:3;

„Jeśli kto chce iść za Mną, (...) niech Mnie naśladuje” Łk 9:23;
„Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane” Ef 5:1;

„a Jego odzienie stało się lśniąco białe” Łk 9:29;
„Szata Jego była biała jak śnieg...” Dn 7:9;

„To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!” Łk 9:35;
„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” Dz 5:29 por. Ez 6:3, Za 6:15;

„Lecz Jezus, znając myśli ich serca...” Łk 9:47;
„bo Ty znasz jego serce, bo jedynie Ty znasz serca ludzi” 2Krn 6:30;

„Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne” Łk 10:25;
„twój Nauczyciel już nie odstąpi” Iz 30:20;

„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął” Łk 12:49;
„Czy moje słowo nie jest jak ogień - wyrocznia Jahwe” Jr 23:29;

„słusznie mówisz i uczysz, i nie masz względu na osobę” Łk 20:21;
„Bóg naprawdę nie ma względu na osoby” Dz 10:34;

„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” Łk 23:42 por. Łk 22:29-30;
„Niech mówią o chwale Twojego królestwa” Ps 145:11;

„w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy” Łk 24:47.
„wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich do nawrócenia” Dz 17:30; „Lud, który mieszka w Jeruzalem, dostąpi odpuszczenia swoich nieprawości” Iz 33:21 por. 1Krl 8:33.


I mysle ze neizaleznie czy ktos wierzy w trojce czy nie to zgodzi sie ze Cos jest w starej madrosci ludowej....Jaki ojciec taki syn heh :)

Szymon
13 lat temu

Hieronim zrobił co mógł problem był taki że Hieronim tłumaczył grecką Septuagintę i nie był Żydem nie tłumaczył z hebrajskiego stąd Mojżesz dłuta Michał Anioła ma ma rogatą głowę ,,rogata twarz'' innymi słowy Mojżesz wygląda jak brodaty satyr stai do dziś w Watykanie:D
Pomijam bluźnierstwa Michała Anioła z Boga w kaplicy Sykstyńskiej.
Dawid apokryfy znajdziesz na chomik.pl Martin uwielbia chomiki :]
No ale według nieomylnych papieży KRK,, nigdy nie błądził i nie pobłądzi '' :D
A stosy to tylko błąd nie zbrodnia.

Piotr
13 lat temu

@74 Jerzy

Tylko, że nic w tym pdf-ie www.saltriverministries.com nie pokazuje takiego podziału: El-Ojciec, Elohim-Syn i Duch o jakim pisałeś.
Samo słowo El występuje w powiązaniu z różnymi przymiotnikami: wszechmogący, mocny, na wysokości, najwyższy, widzący wszystko, nieskończony, przymierza, potężny, wojownik.
Jednym słowem ani razu El nie jest jakkolwiek powiązany z określeniem Ojciec.

Szymon
13 lat temu

Bóg to Bóg El to Bóg jak możesz tak pisać ? Bo nie znasz pism .

Ps. 68:6
Ojcem sierot i sędzią wdów Jest Bóg w swym świętym przybytku.

Ps. 89:27
On wzywać mnie będzie: Tyś Ojcem moim, Bogiem moim i skałą zbawienia mego.

Szymon
13 lat temu

Izaj. 63:16
. Ty wszak jesteś naszym ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje! Ty, Panie, jesteś naszym ojcem i naszym Odkupicielem. To jest twoje imię od wieków.

Szymon
13 lat temu

Nie rozumiesz Piotr że Duch Boży to nie żadna 3 osoba? ?:]
Pomyśl masz swojego człowieczego ducha nie dusze, dusza to aspekt cielesności stąd nazwa grecka ,,psychikos'' czyli,, cieleśni''.
Wiec nefesz hebrajski i psyche nie jest duchem. Bo duch to spirytus lub hebrajki ruach. Ducha człowieka mam na myśli nie Ducha JHWH.
Tak jak twój duch wie kim jesteś (czyli człowiekiem) bo świadomość istnienia swego tak DUCH BOŻY czyli Boski Duch pochodzący i emanujący do Boga jest Jego własnym DUCHEM to proste. Duch BOŻY wie kim jest Bóg jak duch człowieka wiem kim jest człowiek.
1 Kor. 2:11
Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży.
DUCH BOŻY TO ŻADNA 3 OSOBA TO JEGO WŁASNY DUCH TAK JAK TWÓJ DUCH CZŁOWIECZE|U NIE JEST DRUGA CZY TRZECIA OSOBĄ :]
Proste ? Koniec filozofii.

Szymon
13 lat temu

Ja mam coś więcej niż brzytwę Ockhama ja mam coś więcej niż teologie ja ma to coś czego szukacie a że ktoś nie wierzy jego sprawa :] Ja mam miecz co tnie nie jednej węzeł teologi grecko rzymskiej :]
Dz.Ap. 17:29
Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu.

Rzym. 8:9
Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu,jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.

1 Kor. 6:19
Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?

Szymon
13 lat temu

Jeśli ktoś zapyta czym jest ten duch Chrystusowy a jak spytacie czym jest duch ten Szymonowy? To jest Duch Boga ten sam który przebywał w Mesjaszu Świątyni Boga na ziemi.

Duch jest posłany przez ale od Ojca nie inaczej nie pochodzi od Syna syn go tylko posyła względnie mówi to Bóg ze go pośle w imię Jeszua to wszytko .

Jedno ja w Tobie ty we mnie i oni w nas aby byli Jedno, jedno czyni ten Duch wychodząc od ABBA i pochodzący tylko od ABBA

Duchem tym są wypełnieni synowie z wyjątkiem synów buntu.

Mateusz
13 lat temu

@Jerzy (75)

No to jeszcze raz powiem to samo, prościej.

W V wieku powstała Wulgata. Był spór o kanon. Wulgata była oficjalnym przekładem katolickim. Wulgata miała ostatecznie kanon identyczny ze współczesnym kanonem katolickim. Luter postanowił powrócić do kanonu żydowskiego i odrzucić te księgi, które były w Wulgacie, a nie było w kanonie żydowskim. Potem na Soborze Trydenckim zatwierdzono kanon Wulgaty jako dogmat.

Koniec.

Szymon
13 lat temu

Jak to powiedział Luter,, nie ufam synodom zbyt często sobie przeczą''.

Jerzy
13 lat temu

@81 Piotr
Chodzi o wyliczankę. El to liczba pojedyncza a Elohim mnoga a w Dekalogu mówi Elohim i nie będziesz miał cudzych Elohim i Idolów przed Elohim czyli przed Ojcem, Synem i Duchem Św.
Jeszua możesz mieć bo uznawanie Jego nie obejmuje tego przykazania.
@84. Szymon
Tych co są przywiązani do wyliczanki denerwuję siedmioma Duchami z Apokalipsy, które są przed tronem tuż obok Baranka a Baranek też ma siedem rogów i oczu, które są siedmioma Duchami :)
@85. Szymon
Uważaj abyś się z tej pewności siebie nie pociął. Pisma nie są do prywatnego wyjaśniania dlatego możesz uznać, coś że dobrze wiesz gdy ktoś kto też ma Ducha powie to samo. W wielu sprawach się też zgadzamy ale masz tendencje do zbyt daleko idących wniosków.
@87. plk
A po tym co zrobił Luter zmieniono kanon aby Luter był heretykiem bo jego tłumaczenia były zbyt rzetelne aby się przyczepić więc wymyślili co wymyślili. Daty nie kłamią. Pierw Luter zrobił kanon a PÓŹNIEJ KRK ustalił inny kanon oficjalnie jako sprzeciw.
@88. Szymon
Dodam tylko takie powiedzonko ludowe ale tu się sprawdza szczególnie przy Trójcy:
"A diabeł tkwi w szczegółach."
Oraz:
Mat 16:12 bt Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów.

Szymon
13 lat temu

No, Martin gratulacje moja matka kazał sobie spisać cały tekst ,,ODY'' :D To nie żart to real :]
Pamiętam jak użyłem słowa cipka to jeden z katolików będący za inkwizycją i paleniem nas ,, heretyków'' na stosie i rozpisujący się o humanitaryzmie Torquemady podtapiania i tortur nieuszkadzających , wielce się oburzył i zgorszył :] Wiwat staropolszczyzna :D Mordercy mają swoje zasady oni używają słowa łono :]

Szymon
13 lat temu

Po pierwsze . To nie mój problem że nie masz pewności Jerzy po drugie skąd ty tam widzisz troje czegokolwiek ?:] Po trzecie Elohim stanowi jedność wielu synów nie tylko ABBA Boga samego synów jest sporo patrz księga Joba (nawet szatan) po czwarte proponowano kiedyś nie tylko tzw trójce a czwórce i to jest fakt historyczny. Nie wiesz kim są te duchy boże bo nie wiesz czym są oczy i czym są dwa Keruby w świątyni Salomona to czy człowieka ja cała świątynia jest na kształt człowieka :] (np kolumny nogi )
To duchy posłańców bożych do każdego zboru i wieku kościoła
Zach. 2:12
Gdyż tak mówi JHWH Zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.

Niczym mnie nie zdenerwowałeś a tylko upewniłeś że nie masz pojęcia o czym piszesz i że masz pewności co do twierdzeń.

Jerzy
13 lat temu

@91. Szymon
Twoja pewność mnie przeraża. Mając niepewność stąpam ostrożniej i nie wyrżnę tak łatwo jak ty idąc za daleko. Przemyśl jak blisko pychy możesz być mając tą absolutną pewność. Szczerze powiedziawszy to mnie przekonuje, żeby cię traktować z rezerwą. Twój ostatni wpis sugeruje, że Szatan i Jeszua są na równi. Pozwolę sobie się z tym nie zgodzić. Szatan nie bał by się tak Jeszua gdyby Jeszua był taki zwykły jak piszesz.

Szymon
13 lat temu

Wierz mi będziesz bardziej przerażony gdy usłyszysz to .
Mat. 7:22
W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

I powiem tobie coś jeszcze Elohim nigdy ale to nigdy nie są bez ABBA

Mat. 18:20
Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.

Apokryfy określają to jeszcze piękniej
tam gdzie są 2 lub 3 (bogowie) Elohim tak jestem z nimi tam gdzie jest tylko jedne ja jestem z nim Sam.

Przeraża ciebie coś innego co powiedzą inni ,co powie zbór co powie rodzina , co z tradycją , przeraża ciebie że że mowie z pewnością bo sam jej nie masz. Bo może to dla ciebie skończyć jak dla Serweta Michała.

Czy aby na pewno Bóg powiedział?
Czy aby na pewno jesteś synem bożym
Czy aby na pewne głos mówił : To jest mój syn?

Ja jestem pewny tego co mowo Bóg i Jeszua nie ludzie nawet jeśli byli by to Aniołowie z nieba choćby sami apostołowie.

Gal. 1:8
. Ale choćbyśmy nawet MY albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!

Szymon
13 lat temu

Czy ja powiedziałem że równi?
Job. 1:6-7
Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan.
I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz.

Co sugeruje tutaj że ja powiedziałem że pierworodny syn jest równy z szatanem?

Synowie jak i słudzy są mniejsi i więksi bo wielu pierwszych będzie ostatnimi a ostatnich pierwszymi i straszy będzie służył młodszemu , ty od razu traktowałeś mnie z rezerwą to dobrze nie ufaj mi na słowo sprawdź co pisze. nie uważam wcale że jestem od was lepszy moralniejszy czy wspanialszy czego ty się uważasz za większego?

Szymon
13 lat temu

Tak naprawdę to strach przed zwiedzaniem co będzie jak przyjdzie chwiał próby i przyjdzie Tobie umrzeć za to co wierzysz skoro nie masz nawet pewności i co do twierdzeń, jeden inkwizytor z pochodnią będziesz mówił to co oni chcą a nie to co ty twierdzisz . Pomyśl o tym zanim kogoś ocenisz pochopnie.

Kris
13 lat temu

. Ale choćbyśmy nawet MY albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!

--------------------
No proste ! Wystarczy ciut się porozglądać i wszystko ładnie widać.
-----------
Cud w sokółce klasyczny przykład zwiedzenia szatańskiego. Objawienia maryjne , przecież to nie od Boga !

Kris
13 lat temu

A właśnie !!! dlatego to są zwiedzenia szatańskie bo tylko uczniowie Chrystusa (Chrześcijanie mogą czynić cuda w imieniu Jezusa) - to wiem na 99 %
------
Ekspertem nie jestem od trójcy" ale tak zaryzykuje:
Jezus= Syn Boba w tym samym Bożym Duchu
Duch Święty = Duch Boży , Jezus dopiero kiedy dostał Ducha Bożego stał się Bogiem na Ziemii bo do tej pory był człowiekiem.
Czy Jezus czynił cuda przed swym Chrztem , bo nie wiem (się popisałem hehe)
(to taki strzał nie sprawdzony.)

Kris
13 lat temu

Boga nie Boba (zeszło heheheheehe)

Szymon
13 lat temu

Ostrożnością jest to że posunę się do stwierdzenia Jesza nie się BOGIEM
Natomiast że Jeszua nie stał się Bogiem nie tak nie myślę. Izaj. 43:10
Wy jesteście moimi świadkami mówi Pan - i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy.
(BW)
Bogiem był w nim w tym człowieku Ktoś kto ie jest człowiekiem czyli stapiał na niego Duch Boga jak wodę wlewasz do naczynia czystego, naczynia która go wypełnia i dopełnia przylewając się Abba jest we mnie ja jestem w ABBA
Zapędzanie się w myśleniu trójce śmujce , syn stał się Bogiem he?
Nie nie stał się wcale ,podobnie jak to że Bóg nie stał się człowieczym(Bóg sie nie zmienia)4 Moj. 23:19
Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa Ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, I mówi, a nie spełnia?
(BW)
ale przebywał w człowieku to jest tak proste jak logiczność dopełniająca nie istnieje sam Syn bez Ojca a Ojciec bez syna . Syn jest podobieństwem Abba lustrzanymi odbiciami w mocy i charakterze ale nie są jedną tą samo sobą osoba bo nie mogą jedna z nich jest Bogiem a druga Jego synem.
2 Jan. 1:9
. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.

Szymon
13 lat temu

Podważanie i poddanie w wątpliwość syna logicznie automatycznie poddaje w wątpliwość Boga jak Ojca który jest duchem nie ma ciała nie ma kości nie ma krwi.
Czy nie widzicie moi kochani biegnący do prawdy jedynej że wszytko w katolicyzmie jest antychrystem to substytuty realnej osoby mesjasza?
Nie można trafiać w na 99% i nie można trafiać na 101% przekombinowanie jest tak samo złe jak ujęcie.

1 Jan. 2:22-23
Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna.
Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca.

Gdzie w tu widzicie jakieś trójce albo że jedne jest drugim i jednym i tym samym, czy lewe oko jest prawym nie one się łączą w jeden wzrok , jedność pełnia Bożą jak pełnią i jedność cielesna kobieta i mąż jej i są jednym ciałem . Strona zewnątrz nie istniej bez wewnętrznej naczynie posiada obie czyli w tym wypadku Mesjasz jest naczyniem.

Człowiek to ciało, dusza i duch. Tym jest Mesjasz
Ale tam w tym ciele zamieszkał w w środku tym Mesjaszu ktoś większy to Duch Pierwszy ze Wszystkich ABBA EL

Piotr
13 lat temu

@97 Kris

Jezus nie jest Synem Boga, tylko Synem Boga Ojca - nie wiem czy chwytasz tą różnicę. I był Bogiem od urodzenia. Bo celem chrztu u Jana Chrzciciela było wypełnienie wszelkiej sprawiedliwości, a nie uczynienie go Bogiem:

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego.
Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?
A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim.
I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.
(ewangelia Mateusz 3:13-17 bw)

Tu według mnie jest analogia do powołania Mojżesza. Mimo że Mojżesz został wybrany i powołany, zgodnie z czwartym rozdziałem 2 księgi Mojżeszowej JHWH chciał go zabić jeśliby ten odmawiał obrzezania. A także analogia do uwierzenia w przekaz ewangelii. Nie można jej przyjąć bez obiektywnego spojrzenia na samego siebie.

Co do samych cudów to można je podzielić na dwa etapy: celem pierwszego etapu było przekonanie, przywódców Izraela, że jest zapowiadanym przez proroków mesjaszem. I gdy ci go odrzucili (ew. Mat 12:14) wszystkie cuda poza jednym (wskrzeszenie z martwych Łazarza - jako pierwszy z trzech znaków Jonasza proroka), były czynione niejako prywatnie.

Innym uzasadnieniem na boskość Jezusa od urodzenia jest pytanie czy byłby w stanie sam z siebie jako zwykły potomek rasy Adamowej przestrzegać całego zakonu Mojżeszowego.

Jerzy
13 lat temu

@93. Szymon
Nie boję się zadawać pytań a boję się tego:
Ap 22:7 bw (7) " I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi."
1Tym 6:3-4 bw (3) "Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, (4) ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, "
Co do tego co powiedzą inni to cię zmartwię ale rozmawiałem i nie boję się więc totalnie nie trafione.
Staram się nie tworzyć teorii a opierać się tylko na biblii a biblia ani nie potwierdza ani nie obala Ojca, Syna i Ducha Św. Obala tylko Rzymski model masońskiego równoboku z oczkiem w środku.
A co powiesz na ten fragment:
Ap 22:13-16 bw (13) "Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. (14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. (16) Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna."
@94. Szymon
Niestety ale piszesz z wyższością - ja wiem i jestem oświecony a wy nie wiecie zamiast tylko się podzielić. To niezdrowa postawa. Tylko Abba, Jeszua i Duch Św tak mogą a my nie.
@95. Szymon
Będę się trzymał biblii. Jeśli ktoś mi karze biblii zaprzeczyć to co innego niż dyskusja na tematy o których mamy mgliste pojęcie. Są fragmenty pozwalające nam nazwać Jeszua Bogiem i są fragmenty pokazujące, że Ojciec jest większy. Więc w czym problem ? Szymon czy przypadkiem nie pogubiłeś się w tym co jest konieczne do zbawienia ? Czyż Jeszua nie powiedział, że jak nie staniecie się jak dzieci ? Czyż do zbawienia potrzebne jest rozumienie Trójcy (przyjęcie lub odrzucenie) ? Bzdura. Konieczne jest to aby uznać, że Jeszua jest Mesjaszem, że umarł za nas na krzyżu i że Bóg go wskrzesił. Reszta wynika z wiary a co do nauki to ci co nauczają mają zmartwienie a nie my. To problem pastora czy zwodzi.

@96. Kris
Już wiem dlaczego nie mogłem namierzyć tego fragmentu: ty już zacytowałeś - dzięki :)
@99 Szymon co do twojego ostatniego zdania odnieś siędo Apokalipsy i cytatu mojego.

@100 Szymon
Tu już przegiąłeś i wykazałeś się brakiem roztropności. Czyż nie wiesz, że kwantyfikator wszyscy jest najtrudniejszy do udowodnienia i najłatwiej obalić ? Byłem katolikiem głęboko wierzącym 20 lat i dobrze i wiem, że tu przegiąłeś. Jako katolik przyjąłem Jeszua jako osobistego Pana i Zbawiciela. To jako katolika Bóg wysłuchiwał moich krótkich ale pełnych wiary modlitw i dokonywał cudów (wg. mnie największy to uzdrowienie mojej córki z tzw. "wiotkości mięśni" z jaką się urodziła itd.)
Opanuj się człowieku.
Piszesz, że złe jest ujęcie to dlaczego ujmujesz Apokalipsie gdzie Jeszua występuje już pośrodku tronu ?
Coraz więcej piszesz od siebie a coraz mniej z biblii. To o biblii mówimy i prawdzie z biblii czy o twoich prywatnych poglądach nie potwierdzonych w pełni z biblii ?
@101 Piotr
W pełni się zgadzam z twoim ostatnim zdaniem. Gdyby był synem Adama czyny Adama by spełniał.

Mateusz
13 lat temu

@Jerzy (87): To już jest prawda, problem w tym że nie "zmieniali" kanonu, tylko zatwierdzili wcześniejszy od Lutra kanon Wulgaty jako dogmat.

Kris
13 lat temu

Kolega co dal - 1 niech udowodni że pisze nie prawdę i sie nie ośmiesza, Myslę że koleś nie przeczytał w życiu żadnej książki i na tym polega dyskusja z ludzmi nie mającymi wiedzy heeh
TZW trol internetowy co nei ma nic do powiedzenia bo boi sie swej "mądrości" po to podałem linki aby żaden baran się nie doczepił. se sprawdz chłopie a potem komentuj i nie rub z siebie stereotypa.
Na tym polega indoktrynacja katolicka, ludzi przestają wierzyć w prawdę !!!!!!!

tomigraj
13 lat temu

@Kris
nie bierzesz pod uwagę jednej rzeczy: inkwizycja weszła w czasach takiego powiązania kościoła z państwem, że de facto wykonywała władzę państwową. (Tu by się przydało, żebyś poczytał jak funkcjonowały sądy państwowe w tym czasie - bo takich w większości nie było). Dlatego wykonywała wiele wyroków za czyny nie związane z działalnością kościoła, ale inne sprawy takie jak homoseksualizm i zwykłe przestępstwa. Więc wrzucanie wszystkich rzeczy do jednego wora i pisanie ile to kościół ludzi zabił to naciąganie faktów. Jedną z przyczyn założenia tej instytucji to chęć do ZMNIEJSZENIA ILOŚCI SAMOSĄDÓW i wprowadzenia instytucji PROCESU gdzie człowiek mógł się bronić a nie krajali go na miejscu. De facto prawdopodobnie właśnie z tego powodu ostateczna ilość kar śmierci mogła być niższa niż gdyby inkwizycji nie było.

Kościół nie powinien się do tego mieszać, ale przedstawieniem tego w sposób nie do końca prawdziwy, zasłużyłeś sobie uczciwie na "-1" ode mnie. :)

Kris
13 lat temu

hahahahhahahahhahahahahahahahahhahahahah

podaj linki i źródła !

Kris
13 lat temu

Tomigraj - i jak będziesz podawał źródła to inne niż katolickie. wiesz - cenzura. czy ty myśliż ze ja to se z wikipedii skopiowałem?

Biblioteki - takie miejsca gdzie jest masę wiedzy lecz i tam trzeba mieć się na baczności !!!!!

tomigraj
13 lat temu

Martin miał rację - śmiech to dobry argument - szczególnie dla tego co się śmieje :)

Powszechna Historia Państwa i Prawa -Szczaniecki/Sójka-Zielińska, ale sporo znajdziesz w wiki

Aha - drugi minus za ortografię :)

Co was tu tylu napalonych na KRK? Jak was oszukują to nikt tam nie kazał się zapisywać, jak was rodzice zapisali, to do nich z pretensjami. A wypisać też nie problem...

Jerzy
13 lat temu

@106 tomigraj i Kris
Nie sądźcie. Zły i dobry osąd (tomigraj przesadna obrona też jest osądem) jest osądem. To nierozsądne gdyż Bóg osądzi sądzących miarą utłoczoną ...
@108. kris
Zgadza się cenzura jest wszędzie ale niestety dotyczy nawet świat nauki (ewolucjonizm, ukryta archeologia itd.). Do odkrycia cenzury w KRK doprowadziły mnie odkrycia cenzury w świecie nauki. Pomyślałem: jeśli w tak oczywistych sprawach nauki i archeologii tak bezszczelnie cenzurują to co jest w świecie polityki i religii ? I grzebałem w nieocenzurowanej historii KRK i odkryłem delikatnie mówiąc odmienne wersje i interpretacja księgi Daniela stała się możliwa: www.youtube.com
Będzie miożna pogadać szerzej na ten temat ? Martin planujesz coś więcej o czasookresach ? Bo ja już zgłupiałem - w apokalipsie żaden czasookres nie jest spójny z resztą a fakt, że Jeszua zapowiadając, że po 3 dniach zmartwychwstanie i zmartwychwstał po 1,5 doby mnie zniechęcił do czasookresów. O co chodzi ? proroctwo tygodni o Jeszua się spełniło ale albo apokalipsa była gmyrana albo coś ktoś namieszał bo nic się nie zgadza.
@109. tomigraj
Spróbuj bardziej pozytywnie pisać. Pogadajmy o dziesiątym rogu z księgi Daniela.

Mateusz
13 lat temu

"Kolega co dal - 1 niech udowodni że pisze nie prawdę i sie nie ośmiesza, Myslę że koleś nie przeczytał w życiu żadnej książki i na tym polega dyskusja z ludzmi nie mającymi wiedzy heeh
TZW trol internetowy co nei ma nic do powiedzenia bo boi sie swej "mądrości" po to podałem linki aby żaden baran się nie doczepił. se sprawdz chłopie a potem komentuj i nie rub z siebie stereotypa.
Na tym polega indoktrynacja katolicka, ludzi przestają wierzyć w prawdę !!!!!!! "

To byłem ja. Podejmuję wyzwanie. Daj maila, w poniedziałek oczekuj riposty.

Kris
13 lat temu

haski25@vp.pl

Szymon
13 lat temu

Zadam tobie proste pytanie uważaj. Jerzy
Kto dał Jeszua (którego ty uważasz za Boga ) objawienie czyli uchylił zasłony?
Powtarzasz ciągle trynitarną formułę takiej w biblii nie był na początku to pewnik to co mam to dopisane fragment przez redaktorów KRK. Jerzy zrozum papier wszytko przyjmie.
Nie potarzaj ciągle Ojca Syna i Ducha to to bzdet. Glossa dopisek z marginesu . Nie oryginalny tekst , podróba, fake kłamstwo i herezja.

Wracając do Apokalipsy . Jeszua jest obrazem Boga i pośrednikiem miedzy Bogiem a ludźmi człowiekiem Mesjaszem ,arcykapłanem nowego przymierza nie jest Bogiem ale odbiciem Jego jest podobny BOGU bo Synem Jego. to jest pewnik to co powtarzasz ciągle jest nieoryginalne.
PODOBIEŃSTWO JEST KLUCZEM
Kto był z Bogiem gdy niczego nie było? Transcendencja tobie siada.
Bóg nie mógłby byc Bogiem dla nikogo i ojcem jeśli nie było by z nim Syna .

ALFA I OMEGA dotyczy tylko BOGA w APOKALIPSIE

natomiast pierwszy i ostatni nie dotyczy BOGA który jest ABBA Nie Jehoszua.

NIGDY Jeszua nie mówi o sobie jam jest ALFA I OMEGA .

Aklamacje AMEN ( czyli godny WIARY) potwierdzasz tym zwrotem prawdomówność przedmówcy.

Cytuję

Obj. 1:8
Jam jest alfa i omega [początek i koniec], mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.
(BW)


Nawias kwadratowy to dopisek redaktora nie ma tego w oryginalnym tekście stąd nawis w wersji BW.

Ten werset mówi o ABBA El nie o Jeszua mówi o wszechmogącym BOGU nie o Synu Jego

Potem jest zdanie ,,Ja JAN'' ( Jan nie jest Bogiem)

Łącznie tego jest tak samo bez sensu jak z wersetem Ja Jezus w wersecie

Obj. 22:13
13. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.
(BW)


Obj. 22:16
Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach, Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.

Po miedzy Alfa i Omegi 22:13 a Ja Jezus Obj. 22:16

(BW)
są wersety

Obj. 22:14-15
Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.
Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je,
(BW)

Nie daje to żadnych postaw do tego by łączyć Alfę i Omega z ,,ja Jezus ''

Tym bardziej że Jeszua mówi o sobie nie że jest Alfa i Omega

ale Obj. 22:16
Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach, Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.

Pierwszy wers nie daje żadnych podstaw oraz drugi nie daje nam żadnych podstaw do nazywanie Jeszua ALFĄ i Omegą a 3 wers i jest manipulacją jest manipulacją szykiem i to widać bo wcześniej jest opisany tron Boga i Banaka bożego czyli ofiary .

A pamiętasz co pisałem na początku ?

Pierwszy i ostatni jest dopiskiem redaktora nawias kwadratowy

Co do tego nie ma wątpliwości

Syn człowieczy to nie BÓG

Pamiętaj co byto na początku w ST

4 Moj. 23:19
Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa Ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, I mówi, a nie spełnia?
(BW)

Biblista to ktoś kto zna zachowane kopie i manuskrypty nawis kwadratowy tzn DOPISEK nie oryginalny test :]

Wiec pierwszy i ostatni to nie ALFA i OMEGA :]

Podobnie jak umarły i żyjący nie jest Bogiem bo Bóg jest Nieśmiertelny i Żywy . Ojcowie kościoła KRK mieli z tym problem bo jeśli i Jeszua był według nich Bogiem to znaczyło by że nie było Boga przez 3 dni to fakt historyczny :] ojcowie kościoła to heretycy to ich się promuje ale byli inni i więksi od niech Nawet Tertulian apologeta jest heretykiem według Krk :]

Dlaczego uważacie że się wywyższam ? Nauczyciel uczy uczniów czy to grzech że go uczy?

Czy stwierdzanie że czegoś ktoś nie rozumie jest wywyższaniem ?

Obaliłem właśnie cała dogmat że Jeszua to ALFA i OMAGA oklaski zbyteczne tylko 20 lat tego nie widziałem:]

JA NIE JESTEM PROGRAMISTĄ NIE UMIEM LICZYĆ SPRAWNIE NIE MAM WYŻSZEGO WYKSZTAŁCENI ANI SZKOŁY BIBLIJNEJ CZEGO JA TO ROZUMIEM A WY NIE?

Szymon
13 lat temu

Kris zgodzę się co do wszystkich twoich tez dotyczących KRK inkwizycja to nie łagodny baranek to ramię macki która była tylko po to by zwalczać tylko i włącznie nie katolików nikt przy zdrowym zmyśle( kilka spraw kryminalnych na ich łonie rozwianych przez nich nie czyni z nich sprawiedliwych , co by na to powiedzieli np choćby templariusze) tego nie neguje już bardziej bym zaczął negować to czy słońce się kreci czy ziemia ( relatywistyczna teoria Einsteina), no ale jak powiedział były nawrócony Jezuita Alberto Rivera
,,Jakże mam mówić o życiu , kiedy sam jestem martwy , system którego jestem niewolnikiem czuć śmiercią , której zapach owiewa konfesjonały , msze , kult maryjny i profesję księdza . Gdyż to wszystko zaprzecza zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa.
Wykręcanie kota ogonem że to niby protestanci byli źle da katolików jest typowym przypadam tego że morderca który mordował krzyczy ze jego mordują . Nierządnica właśnie tak ma
ale co mówi Apokalipsa

Obj. 18:5-7
Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.
Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę.
Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam.
(BW)

Jeszcze 50 lat z hakiem late temu Ustasze mordowali Serbów(prawosławnych) siekierami piłami i prowadzili ich do tego księżą i zakonnicy katolicy (Chorwacja) i oni maj czelność nas pouczać o moralności i zrzucać protestantom wszystkim jak leci sekciarstwo i wrogie zamiary? Jest to typowa katolicka bezczelność i kłamstwa.


Jakże mogę mówić o życiu kiedy was okłamywałem infiltrowałem i niszczyłem wasze zbory? Myślicie że ruch ekumeniczny oznacza równość i jedność , a w rzeczywistości przynosi wam tylko śmierć!
,,Ponieważ ja nie jestem waszym bratem !!!! Alberto Rivera Gwatemala 1965

Nie wierzę w ekumeniczne podchody i umizgi jedyne co mogę powiedzieć to do ruchów kopiujących protestanckie działanie w KRK

Obj. 18:4
I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,

Kto ma uszy do słuchania nie jako ozdobę głowy niech słucha.

Kris
13 lat temu

Szymon - widzę że kolega dużo czasu spedził na dokopanie sie do prawdziwych informacji i pokonał stereotypy - szacu!!!!

plk - ja już podałem tekst , napisz po prostu co wnim ci sie nie podoba i dlaczego, jak masz pod ręka jakieś źródło to wal od razu.

KK nei szerzy wiary w prawdziwego Boga i Jezusa ! KK to zaborcza i obłudna instytucja mająca za zadanie szerzyć ujednolicenie zwyczajów , i etyki , inni, wolnomysliciele, walczący o "Prawdę" byli brutalnie niszczeni!!!!!!! Dziś bym na stos poszedł z Szymonem i nie jest to żart, bylibyśmy piętnowani i niszczeni, PKL donosił by Świętemu Oficjum że tacy dwaj piszą takie :herezje na forach "
mam nadzieje że pkl sie nie obraził taki barwny przykład chciałem rzucić.

Chrześcijaństwo ma sie opierać na Prawdzie a widzicie co sie dzieje w KK.

Szymon
13 lat temu

To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli.
Wyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą.
A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie.
Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że Ja wam powiedziałem, a tego wam na początku nie mówiłem, bo byłem z wami.

Szymon
13 lat temu

Mat. 24:9-13
Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.
I wówczas wielu się zgorszy(stanie się gorszymi) i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.
I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu,
A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.
A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

1 Moj. 3:15
I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

Mariusz
13 lat temu

@ 116 uzupelniam przypis za Szymona ;) -> Ew jana 16:1 -5

Mariusz
13 lat temu

Szymon a nie myslales zeby jakos to w artykul kiedys spojny scalic....swoje tezy łącznie z tymi zafalszowaniami w bibli :) bo mysle ze moglby byc ciekawy.

Na stronach instytutu pytan granicznych jest nawet artykul ktory mowi co jest zafalszowane/zmienione/ wyewoluowały jedne z drugich , ale mysle ze dosc topornym jezykiem to robia.....zamlo swobodnie. dla teologow..... :)

Szymon
13 lat temu

Problem polega na tym że wiem od Boga że ludzie nie będą w to wierzyć to jeszcze nie czas na to, co nie oznacza że wszyscy nie będą.
Większość o tym co pisze jest wiadome czy to historii czy to apokryfów czy to od takich typków jak jak którzy nie są teologami .
Niemniej
Jan. 16:13
Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.

Martin
13 lat temu

Ok, nie było mnie chwilkę, bo dużo roboty miałem. Między innymi przeprowadzka serwera Odwyku nastąpiła - w końcu siedzimy na porządnym serwerze!

Tym razem sprawnie przebiegło. Ciekawe czy ktoś zauważył. Jak by były z czymś problemy, to pewnie skutek przeprowadzki - koniecznie piszcie, to poprawię.

Wróciłem więc na stronę, patrzę na komentarze i co widzę?

Flood.

Co to jest flood? Flood jest wtedy, kiedy ktoś pisze dużo więcej niż by wypadało. Ile - to jest dyskusyjne, ale 9 komentarzy pod rząd to jest przesada gruba. Długość tych komentarzy to jest też gruba przesada. To komentarze do odcinka, panowie, a nie serwis dziennikarstwa obywatelskiego.

Komentarze kompletnie nie na temat w których jest propaganda, zamiast rozmowy, wywalać będę. Jak ktoś chce coś o katastrofie smoleńskiej napisać od siebie, to są odpowiednie miejsca na to i odpowiednie formy (artykuły, blogi itd). Nie w komentarzach.

Szymon, żółta kartka. Za flood, i za obraźliwy sposób rozmowy. Tomigraj (komentarz 39) ma rację, tekst Szymona był agresywny w stosunku do niego i ewidentnie ad personam.

Drugi raz nie powtórzę. Dyskutować o tym też nie zamierzam.

Jak zobaczę znowu kilka długich tekstów pod rząd (flood), albo agresywny lub oskarżycielski ton w stosunku do osoby, a nie argumentów lub poglądów, to upewnię się, że jest to ostatnia tutaj wypowiedź. Można mówić co się chce bez argumentów ad personam.

To jak ktoś traktuje inne osoby, w szczególności te, z którymi się kompletnie nie zgadza, daje o nim świadectwo głośniejsze od słuszności jego słów.

Mówiąc prościej: jeżeli ktoś nie lubi innych ludzi, niezależnie od ich poglądów, to choćby nie wiem jak prawdziwe i słuszne były jego poglądy, nie nadaje się do żadnej rozmowy.

Co zostawiam pod rozwagę wszystkim.

Szymon
13 lat temu

Jeszua nie razu nie mówił Boga Ojca tylko mówił BOGA lub ABBA zamiennie (Tatuś aramejskie) to ich gorszyło Żydów że nazywa BOGA TATUSIEM Nie było niczym niezwykłym nazywać Boga Ojcem Żydzi Poganie a nawet prozelici greccy na tyle znali pisma ze wiedzieli razy Bóg się tak określał wielokrotnie . Aha czyli tak mam doktrynę apotem dopasowujemy słowa choć każde co innego oznacza ładujecie to w pakiet i upychacie w prawdach kłamstwa . A kim miał by by być Jeszua skoro mówił do Boga Tatusiu, dzieckiem jego przecież nie Bogiem samym ale kimś kto jest poddany większemu i po BOGU jakie to jest trudne,,łapiesz te różnicę '' Piotr ja łapie ją bardo dobrze nie ma określenia BÓG SYN ani razu nawet w listach apostołów. Nie dodawajcie sobie nic do tego co mówił Syn Boży .
Bóg Syn, Bóg Córka ile jeszcze BOGÓW sobie namnożycie takim spaczonym rozumieniem?

Bóg Mówi o kobietach że będą jego córkami czyli de facto staną się też Elohim (synami bożymi) to nie jest kwestio płci synostwo tylko relacji w tym wypadku jak ktoś powiedział Bóg nie na córek ma synów i to jest prawda z pewnego punktu widzenia :D

1 Kron. 5:29
Synami Amrama byli: Aaron, Mojżesz i Miriam. Synami zaś Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

Problem polega na ty że Miriam nie jest facetem :]

Martin
13 lat temu

A nawiasem mówiąc, między uprawianiem propagandy, a przestawianiem swoich poglądów, jest różnica. Może trudna do zdefiniowania, ale nietrudna do zauważenia.

Uważam, że jest to jedna z najcenniejszych rzeczy, które udało mi się tu stworzyć: udało się uniknąć propagandy. Dlatego ludzie czują się tu bezpiecznie, rozmawiają szczerze i słuchają siebie nawzajem, zamiast się nawzajem zakrzykiwać. A jednocześnie każdy może mieć własne poglądy i nie musi ich ukrywać, bo się spodziewa, że inni będą je szanować (choć zgadzać się z nimi nie muszą).

Jak mówię, bardzo to cenię, i chcę żeby tak zostało.

Niektóre wypowiedzi, w szczególności Szymona, ocierają się już blisko o propagandę. Im bliżej niej, tym łatwiej palec może mi się ześliznąć na duży czerwony guzik administratora.

Żeby była jasność:
Odwyk to miejsce na rozmowy.
Nie na krucjaty.

Szymon
13 lat temu

Żółta . A jak ktoś jest daltonistą ? :] Ale daltonista umie liczyć do trzech:]
Nie widziałem że to mecz piłkarski może jakby nie faulował demonami na dzień dobry i babskim gadaniem to by było ok?

Tylko sędzia może czegoś też nie zauważyć:]
Martin ale tak nawiasem mówiąc wiem że się nie zgadzasz w kilku kwestach o jaka propagandę Tobie chodzi?

Przecież dyskusja polega na wymianie poglądów czy nawet jeśli ktoś woli ,,propagandy'' kłamstw i półprawd .

Gdzie skłamałem?

Piosenka o kretynach też była fajna tobie widocznie wolno a mnie nie? Martin to nie to chodzi prawda ?
Potop zmywa czasem brud :]
Pozdrawiam.

Martin
13 lat temu

> Żółta . A jak ktoś jest daltonistą ? :]

Ja jestem. Podobno mam przebarwienie czegoś-tam.

> Tylko sędzia może czegoś też nie zauważyć:]

Dyskusje z sędzią kończą się na boisku tak samo jak dyskusję a adminem na jego stronie.

> Gdzie skłamałem?

Nie zarzucam kłamstwa. Zarzucam to, że nie zwracasz uwagi na inne rzeczy niż kłamstwo. Na przykład to, że jak 90% tekstu pod odcinkiem to twoje komentarze, z czego większość to nie rozmowa z innymi, tylko monolog, to wszyscy inni są zagłuszeni. A ja dbam o to, żeby tu była rozmowa.

> Piosenka o kretynach też była fajna tobie widocznie wolno a mnie nie?

Bo to moja strona.

Zrób swój serwis, i tam wolność Tomku w swoim domku. Myślę, że to dobry pomysł, nawiasem mówiąc. Masz dużo do powiedzenia, więc czemu nie zrobić własnej strony/podcastu/bloga?

> Potop zmywa czasem brud :]

No właśnie mam wrażenie, że jakoś szczególnie lubisz właśnie tą metodę zmywania brudu. Ale u mnie są inne zasady.

Po prostu mniej mów, więcej słuchaj, daj innym poczuć, że mają prawo mieć swoje zdanie. Dla każdego kto chce mówić innym prawdę, to umiejętność słuchania jest cenniejsza, niż umiejętność mówienia.

A najlepiej to wypróbować w praktyce. I tutaj znowu zachęcam: zrób po prostu własny serwis.

Szymon
13 lat temu

Lubie dialog a pozycji siły admina . :] Martin nie mam ochoty przepychanki i potrząsanie łopatką to maja piaskownica jeśli uważasz że pisze za dużo no cóż . Nie znam się na tworzeniu podkastwó wcale . Może doradzisz jak to zacząć?

tomigraj
13 lat temu

weź mikrofon...

ale ktoś wyżej pisał, żebyś to sklecił w jakąś treściwą całość w tekście (nagranie pewnie byłoby chaotyczne). To mogłoby być ciekawe i może warte rozważenia. Zamiast wypluwać taką ilość chaotycznego tekstu, napisz coś od A do Z [albo od początku do końca] (uwaga tu był nawias kwadratowy) i może wtedy to będzie znośne do przeczytania i ewentualnej krytyki.

Poza tym forma jaką prezentujesz, nie wiem czy trafi do ludzi. Myślę, że w różnych sprawach mam odmienne zdanie niż Martin (chociaż w niewielu) ale lubię go słuchać, bo nie rzuca błotem i nie twierdzi, że jest kanałem prawdy objawionej (bo to chyba twierdził Jeshua). I niech nienawiść do KRK nie zaślepia Cię na ludzi którzy tam są. Bo sporo z nich szuka i stoją jak celnik z tyłu a nie z przodu jak faryzeusz - który wszystko wie, ale serce ma czarne...

Szymon
13 lat temu

Zakończę z tobą polemikę tomigraj bo widzę że masz mnie za nic powiedzenia, odpowiem na twoje pierwsze zarzut bo to był zarzut nieprawdaż? , demony mówisz się objawiają, ciekawe czy jednego choć widziałeś?
Mat. 10:25
Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan; jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników

,,@ Szymon, pamiętaj że demony też się objawiają... ''
Co to miało być zaproszenie do dyskusji cz tylko próba negacji dyskredytacji ?

Chcesz coś powiedzieć słucham..ostrzec ?

Mariusz
13 lat temu

@ Szymon.... serio mysle ze jak bys sklecil artykol to bylo by lepiej.
bo sporo rzeczy sensownie mowisz poparz ile "+" dostajesz ludzi to interesuje. Tutaj troche dominujesz forum tym tematem, i juz nie ma miejsca na innych i na komentowanie odcinka.....ai wiedza jaka masz idzie troche w pyl...

Mariusz
13 lat temu

..ale tam jaja to by bylo jak by to forum odwiedzil jeszce ten gosc co udowadnia na podstawie Bibli ze Jezus i Mojrzesz byl kosmonautami z obcej cywolizacji......
a ten glos z nieba co w bibli mowi do prorokow to odglos z megafonu statku kosmicznego. A stroj Jezusa z Apokalipsy to ubior mechaniczny z silnikami na nogach :D:D
ON tez zarzuca cytatami z biblii i sensownie swoje teorie argumentuje. ....... :D:D

Mariusz
13 lat temu

a zeby zrobic wlasna strone to nie jest taki znowu ceregiele teraz.
mozesz skorzystac z gotowych bloggow
np tu
blog.onet.pl

albo jak masz wieksze wymagania to zrobic wlasny...co tez jest dosc proste
1. znajdz se jakis ciekawy cms np taki...
www.eioba.pl

2. mozesz go potestowac na wlasnym kompie .... jak zrobisz se wirtualny serwer
portableapps.com
zmienic grafike , wyglad i co ci tam sie podoba.....

3. jak spodoba ci sie to nagrywasz na jakims realnym serwerze...
o heya...

Szymon
13 lat temu

Dzięki Mariusz za konkretną odpowiedź (polemikę o kosmonautach zostawię tym od SF ) nie wszytko co logicznie uzasadnione jest prawdziwym wyjaśnieniem.
Blog to rodzaj raczej samo obnażania . Nie jest to w moim zamiarem artykuł być może masz rację. Postudiuje to jak znajdę odrobinę czasu.

Przemysław Zaremba
13 lat temu

Oj Martin Martin :) Gdańska nie jest wcale najbliższa oryginałowi, chociażby dlatego, że nie uwzględnia odkryć z Qumran. A w Qumran odkryto w połowie XX wieku najstarsze wersje tekstów biblijnych. te zmiany uwzględniają z polskich wydań najnowsze Pallotynów. Zdrowia!

Przemysław Zaremba
13 lat temu

Martin! Czyściec to nie najlepszy przykład. Nie ma w kościele rzymsko-katolickim dogmatu ani o czyśćcu ani o piekle. Dla rzymskich katolików liczą sie przede wszystkim dogmaty, dogmaty dogmaty, dogmaty... ah jakie to piękne słowo ;). Dogmaty tzn. to co jest konieczne do zbawienia i dużo tego nie ma. A reszta może w tym ewentualnie pomóc choć nie musi. Jednemu pomoże innemu nie.

Kris
13 lat temu

"Jak ktoś chce coś o katastrofie smoleńskiej napisać od siebie, to są odpowiednie miejsca na to i odpowiednie formy (artykuły, blogi itd). Nie w komentarzach."
Martin sam przytoczyłeś przykład rozwiazania sprawy katyńskiej na logike i jest to strasznie naiwne i idiotyczne.
Powiedziałem tylko że się nie da na logikę bo to nie zadanei matematyczne. Post tyczył twej wypowiedzi.

Fakt o krucjatach i sektach to nie watek może kiedyś będzie ...
Ale jak ktoś posiedzi i sprawdzi to ca napisałem może dojść do zaskakujących wniosków.

Przemysław Zaręba : Dogmat brzmi dumnie hehehehehehe

Kris
13 lat temu

"A nawiasem mówiąc, między uprawianiem propagandy, a przestawianiem swoich poglądów, jest różnica. Może trudna do zdefiniowania"

nie można wytłumaczyć dziecku z afryki jak się buduje iglo nie ucząc go na temat śniegu.

jaka propaganda ja pisałem Prawdę ( nikt nic nie sprzeciwiał się jak do tej pory, lub nei miał żadnych wartościowych argumentów czyli oki)

Jerzy
13 lat temu

@ 110 Szymon
Zamiast oklasków zacytuję biblię:
1Tym 1:3-7 bp (3) "Wybierając się do Macedonii, poleciłem ci pozostać w Efezie. Miałeś napomnieć niektórych, aby nie nauczali inaczej niż my, (4) by nie zajmowali się baśniami i rodowodami bez końca, które prowadzą raczej do sporów, a nie służą zbawczemu działaniu Bożemu, polegającemu na wierze. (5) Celem tego napominania jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. (6) Niektórzy, nie troszcząc się o to, zagubili się w pustej gadaninie. (7) Chcieliby uchodzić za nauczycieli Prawa, a nie rozumieją dobrze tego, co mówią, ani tego, przy czym się upierają."
Skończmy spór o rodowód Jeszua i czy jest Bogiem. Dla mnie jest Elohim i dla mnie to znaczy Bóg bo to Elohim mówi pierwsze przykazanie - przeanalizuj dekalog i napisz o dekalogu.
Bóg ci wiele objawił ale chyba serce "objawiło" znacznie więcej.
Chciałbyś uprościć pewne rzeczy ale są w logice nawet tej ludzkiej takie elementy, które nie da się określić czy należą do danego zbioru. Wg mnie teza, że możliwe jest ustalenie czy Jeszua jest Bogiem jest zwiedzeniem. Nawet powiem więcej - teza, że możliwe jest ustalenie czym lub kim jest Duch Św też wg mnie jest zwiedzeniem. Pokora polega na uświadomieniu sobie, że nie wszystko jesteśmy w stanie ogarnąć - szczególnie Boga.
@111 Szymon
Chyba ten sam Duch mówi do nas obu ale czy odróżniasz kiedy przestaje mówić Bóg a kontynuuje już tylko twoje serce ? To nie szatan jest największym naszym wrogiem i zwodzicielem ale nasze serca.
@112 Kris
Zauważ, że nikt oprócz Szymona nie nazwał drugiego heretykiem (w @110). Zastanówcie się kto kogo tu atakuje.
@116 mariusz
Też bym chętnie przeczytał pod warunkiem, że będzie się też odnosiło jak się ma to do Elohim a nie El w dekalogu itp.. Jak oddawać cześć i komu i za co itd. Samo ustalenie kto jest kim jest do niczego bo ani nie daje światła co z wielbieniem Boga i co z przykazaniami i generalnie same teoretyzowanie bez wskazania jak wypełnić np. przykazanie miłości do Boga jest puste jak cymbał brzęczący. W tych rozmowach nie zbliżyłem się do Boga więc są nic nie warte.
@123. Szymon
Popróbuj ale więcej porządku a mniej chaosu. Wiecie co jest dla mnie najdziwniejsze w kłótni czy Jeszua jest Bogiem ? Na wikipedii znalazłem, że jest część cytatów na które powołują się i antytrynitarze i trynitarze. Nie wydaje się wam to co najmniej dziwne ?
@124 tomigraj
Amen. Prawda objawiona jest tylko w Synu i w Duchu Św.
@126 Mariusz
W pełni się zgodzę, że Szymon marnujesz swoją bogatą wiedzę. Spróbuj użyć jej aby pokazać ludziom jak mają rozumieć dekalog i oddawanie czci i chwały Bogu a nie czysto akademickie polemiki czy element a należy do zbioru X przy czym nawet nie zdefiniowaliśmy czym jest zbiór X. Piotr prosił cię Szymon abyś zdefiniował co znaczy Bóg a ty nawet tego nie zrobiłeś.

@131. Przemysław Zaremba
Jest nauczanie "Magisterium KRK" i potępienie nauk Lutra o nie istnieniu czyśćca:
www.effatha.org.pl

Kris
13 lat temu

Hm tez uważam za heretyków Papieża, i cały szwadron kapłański Koscioła katolickiego i mam ku temu powody.

Po prostu nie nauczają tego co Jezus tylko wplatają sobei w jego nauki co chca i jak chcą. (jak i siła narzucają swoja religie czy to w szkołach czy to w życiu publicznym, czy polityce)

Czy Heretycy to za duzo powiedzianę hm możliwe.

Ja bym ich nazwał banda hipokrytów i leni w zdobywaniu wiedzy, którzy wyłączyli rozum i ślepo wierzą pewnej Instytucji której chwała powstała na krwi niewinnych, ciemnocie i zabobonie. I to jest fakt , jeśli to prawda to czego tu się wstydzić?

Henry
13 lat temu

Witam podziele sie komentarzem ktory otrzymalem ostatnio na moim profilu na NK nk.pl

Pan Piotr pisze ze uwierzy ze Maryja nie byla wniebowzieta wtedy kiedy ja mu pokaze gdzie sa jej szczatki ..
Nie zly tok rozumowania .. .
Szkoda ze znaleziono szczatki po Kaczynskimbo tez mozna by go ogloscic Wniebowzietym..

Kris
13 lat temu

Młody chłopak i jeszcze nie raz zmieni religie hehe ( to jest oczywiście żart)

Słowo pisane niestety brzmi inaczej niż mówione.

Kris
13 lat temu

dotyczy tej stronki podanej wyżej przez Jerzego.
Luter odbrązowiony- Na rozdrożach ekumenizmu - nazywają Lutra heretykiem !!!!!!!!!!! i co?
-------------------------------------------------------
Kto prawdzie odpustów katolickich zaprzecza, niech przeklęty będzie" 71 teza.
(w oryginale jest apostolskich i chyba to zmienia postać żeczy)

strona nie całkiem rzetelna !.

Luter pierwszym razem z tego co wiem wyparł się swych tez bo musiał. Wiec KK będzi teraz "lawirował"

www.effatha.org.pl

To co tam pisze o czyśćcu to nieprawda oczywiście.

Jerzy
13 lat temu

@135 Kris
W takim razie wszyscy jesteśmy. A ja się trzymam: nie sądźcie a nie będziecie sądzeni. Bóg osądził w proroctwie Daniela system Rzymski jako dziesiąty róg i Bóg potępia i tego się trzymam ale sam popełniam błędy więc nie zaryzykuję. Odszedłem z powodu nie zgadzania się z KRK bo uważam, że dogmatów KRK z biblią pogodzić się nie da ale słowo heretyk to oznacza człowieka, który przeczy dogmatom. KRK nie przeczy swoim dogmatom ;-)
Ja jestem heretykiem :) i się cieszę że nie ma stosów bo nie muszę umierać z rąk chrześcijan za wiarę.
Co do tego Piotra z nk.pl mały cytacik:
"Przecież chyba nie powiesz, że Papież i całe magisterium Kościoła nie ma racji. To nie są zwykli prości ludzie."
Ja jestem zwykłym prostym człowiekiem a co Jeszua mówił, że przed kim zostały te sprawy zakryte a komu objawione ?
Mat 11:25 bw " W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom."
Wolę zamiast prostaczkom "będącym jak dzieci". W końcu jak nie będziemy jak dzieci nie wejdziemy.
A podobno wg magisterium KRK niebezpieczne jest samodzielne interpretowanie biblii bo biblia nie jest dla prostaczków ... (sugerują, że tak jest czy jakoś tak - w każdym razie tak rozumieją niektórzy w KRK i poważnie to przyjmują - mój dobry znajomy ksiądz mi powiedział, że on zostawia interpretacje mądrzejszym uczonym)

Jerzy
13 lat temu

A ja się nie mogę doczekać tych dwóch gości co oni powiedzą o biblii, KRK itp:
Ap 11:3-7 bw (3) "I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. (6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. (7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich."

Szymon
13 lat temu

Jerzy
Po pierwsze na bank można udowodnić że Jeszua to człowiek i mesjasz oraz syn boży, reszta jest spekulacją i to znamienna w skutkach, heretykiem( słowo oznacza to inaczej myślącego) nazywają mnie na innych forach :D
Robią to oczywiście niezawodni w tym katolicy nie będę tego powtarzał znam ich sposoby na pamięć. Bo jakie masz dowody na to że to co mówię jest projekcją mych uczuć czy serca? Nie robię sobie wiele nadziei na to że ktoś sprawdzi to co mówię ja nie skłamałem ani razu jeśli uważacie że coś jest nie tak mówcie ja postaram się to wyśnić.
Mówisz że Elohim to BÓG jedyny niestety tak nie jest . Kto przekazał kamienie z prawem na górze? Elohim nadal TO SĄ TYLKO POSŁAŃCY NIE BÓG SAM OSOBIŚCIE list do hebrajczyków to wyjaśnia.
Hebr. 2:2-5
Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą,
. To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli,
A Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli.
Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy.
(Jeszcze raz mówię że Duch Boga jest jego duchem jak duchem ludzkim jest duch człowieka to nie 3 osoba to integralna cześć ABBA .)

I kontynuuje że Elohim to nie El bo jak pisze
Gal. 3:18-20
. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę.
Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica; a został on dany przez( ANIOŁÓW czyli Elohim posłanych) do rąk pośrednika. (TYM BYŁ MOJŻESZ) Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden.
(BW)
Widzicie więc że nawet Żydzi wiedzieli że Mojżesz i Abraham nie rozmawiali z Bogiem bezpośrednio i nie widzieli Boga a wyrażenie ,,twarzą w twarz'' nie jest określenie dosłownym .
Pamiętajmy że to greka tam gdzie jest napisane w hebrajskim może to oznaczać aniołów(makalaim) syna bożego czyli,, bogów '' bo nawet bożki ale w grece zawsze będzie to Theos i nic więcej .
Hebrajski jest dokładniejszy ale słowniki tłumaczenie już nie są.
Zapomnieli pierwotnych znaczeń.

Szymon
13 lat temu

Dodam jeszcze że miałem to napisać ale musiałem odespać zmianę nocną.
2 Piotr. 1:16-18
Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie jego wielkości.
Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od Majestatu chwały: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

Hebr. 12:25
Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał (JESZUA), nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba.(BOGA BEZPOŚREDNIE SŁOWA )TO JEST SYN MÓJ .
Nie przekombinowaliście czasem? Pytam bo dowolność i koncepcji macie tak rożne a jak pisze po tych słowach
2 Piotr. 1:20-21
Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.
Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.


''A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba.''
Głos z niebea proroctwem nie jest moi kochani. To już nie są żarty kiedy Bóg mówi a wy to przekręcacie.

Kris
13 lat temu

Szymon !!!!!!!Katolicy nigdy nie sprawdzają tego co się do nich życzliwie pisze oni wiedza lepiej !!!!!!!!!!!! Smutna prawda indoktrynacji.

"Przecież chyba nie powiesz, że Papież i całe magisterium Kościoła nie ma racji. To nie są zwykli prości ludzie."

No to zdanie tak mnie ubawiło, zaciekawiło , zaszokowało i ogólnie humor ciut poprawiło hehehehe

A heretyk to osoba co nie zgadza się z powszechnie panującymi poglądami choć by były nieprawdziwe.

To wg katolików heretycy to protestanci bo nie "lubią" Papieża )
I mamy: jak tempa pani od katechezy mówi że heretyk to ktoś kto nielubi papieża to w świadomości protestant jest utożsamiany z innowiercom a nawet satanistom hehehehe i jest to nieprawda i dlatego mam specyficzne podejście do KRK.

Szymon
13 lat temu

Kris daj swój namiar znajdziesz mnie na watashi777 Youtube .

Powała
13 lat temu

@140. Jerzy
To nie muszą być ludzie (jeżeli tak zakładasz), to mogą być organizacje, kościoły, państwa itp.
Tak mi się wydaje.
Ale faktem jest, że będzie ciekawie. Szczególnie z tym niepadaniem deszczu.

Kris
13 lat temu

chaski25@vp.pl

gdyby Wołoszański nie powiedział"w prost" że Amerkańcy rozwalili sobie wieże to tępota nie uwierzyła by dalej...
(Niestety niektóre teorie spiskowe nie są teoriami spiskowymi)

Kris
13 lat temu

Teoria względności hehe i tu własnie potrzebna jest logiak.

Martin to fajnie tłumaczył jak ludzie coś łykną to chcą to potem połknąć bo zwrócić jest trudno hehehe
Ile to chłamu amerykańcy nam wciskaja, ocieplenie klimatu przez co2, jak się roztopią lodowce to nas zaleje heheehehe
Ocenzurowaliśmy film "cimatica" - totalne siano (nie oglądajcie szkoda czasu)

... a ja to lubie z kaczmarskiego najbardziej
Ślepcy i Bob Dylan a jak ktos cos gra na wiośle to polecam Samosierrę i Wojnę postu z Karnawałem (poezja hehehehe)

Dwa pytania niezwiązane z tematem ! ( co jest nośnikiem światła w próżni ? i Kaczmarski to jakiego był wyznania ?)

Kris
13 lat temu

Jak czytać Biblie?

Należy wziąć jakieś zagadnienie i znaleźć go w całym Tekście i zebrać wszystko w jedna logiczna całość. Należy wziąć poprawkę na NT , bo ciut inaczej to wygląda (zniesienie pewnych starotestamentowych zasad), trochu wziąć poprawkę na rys Historyczny (przykład Obcinania włosów przez kobiet na zborach jak to Martin spoko ujął)
Ile to się namyślałem z tym obcinaniem włosów Kobiet (o co tam chodz) heheheheehe

To jest z tego co mi wiadomo sposób Ewangelików i chyba mają słuszność.

Jerzy
13 lat temu

@141 Szymon.
Gal 3:20 bt Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden.
Nie ma pośrednika a co jest napisane w:
1Tym 2:5 bw "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus"
Więc jeden fragment mówi, że nie ma pośrednika a drugi mówi, że jest i co mamy uważać ?
Przekonałeś mnie , że Jeszua to nie JHWH (Brahnan uczył, że tak) ale to, że Syn to nie Ojciec to wiedziałem od początku.
@142. Szymon Czy bycie Synem Boga świadczy o tym, że Jeszua po zmartwychwstaniu nie wrócił do chwały bożej ? Że nie został wywyższony ?
Ap 3:21 bw (21) Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.
Szymon naprawdę bym inaczej cię odebrał gdybyś choć raz przychylił się do prośby Piotra i podał wreszcie definicję co dla ciebie znaczy Bóg.
@143. Kris
Nazwę to ostrzej i z doświadczenia własnego: to jest efekt prania mózgu.

Jerzy
13 lat temu

1 min: www.youtube.com
Jeszua uwielbiony po prawicy. Pierwszy męczennik został za to zabity, że widział Jeszua po prawicy.

unfa
13 lat temu

Wiesz Martin, jakbyś chciał tanio natłuc trochę kasy to możesz wydać komentarze z Odwyk.com w pięciu tomach :D

Spinaker
13 lat temu

Biblię najlepiej czytać zwracając baczną uwagę na dany kontekst, czyli konkretną sytuację, czas, miejsce, problem, okoliczności...

Tak jak kiedyś Bóg zabronił ludziom modlenia się do posążków, bo myśleli oni ślepo, że tam go znajdą. Teraz ludzie są już bardziej świadomi i wykorzystują ikony jako pomóc w skupieniu się na osobie do której się modlą... trzeba wyciągać wnioski, na tym polega rozwój, tym bardziej w sferze ducha :)

Jeżeli by ktoś spróbował zebrać wszystko co w niej pisze do kupy, ułożyć to w spójną całość i jeszcze przełożyć na własne życie to wydaje się to conajmniej niebezpieczne. Chociażby z tego powodu, że można by sobie wiele rzeczy wmówić, co robią rozmaite religie.

Sam niedawno usłuszałem "po co przychodzić do świątyni, skoro uważa się, że nie popełnia się żadnych grzechów". A właśnie po to, żeby za ten brak grzechu podziękować :)

Religia ma uwalniać a nie skuwać w kajdany.

Wydaje mi się, że w Biblii każdy człowiek znajdzie coś dla siebie, nie na każdej płaszczyźnie życia Bóg powiedział, że ma być tak i tak. Stąd mogą wynikać sprzeczności, ale właśnie wtedy Bóg nas chyba testuje jacy naprawdę jesteśmy, bez wspomagania :)

Co jeszcze?