Koniec świata

16 lat temu

Maraton trwa

Zostało odcinki do końca.
71min

W odcinku 43 wszystko o końcu świata: Antychryst, Wielki Babilon, 666, Armagedon, jednym słowem: apokalipsa. Ponadto: o profesjonalizmie słów kilka, recenzja "Studium Życia" (w MP3), o brzytwie Ockhama.
Znów długi odcinek - godzinka z hakiem. No przepraszam, jestem jeszcze trochę chory i trudno się skupić...

Dyskusja

Mateusz
14 lat temu

Babilon Wilki żecz jasna Kościół Katoki a ściślej watykan.....
Dlaczego moja i nie tylko interpretacja Jest lepsza?:

Życzę przyjemnego czytania.

Babilon Wielki - taką nazwę otrzymał apostoł Jan wprost s ust naszego Zbawiciela - Ja-szua. Chrystus podał także inną, jeszcze bardziej enigmatyczną nazwę - Wielka Nierządnica.

Biblia nazywa nierządem bałwochwalstwo. Terminem tym także określa ona przyjaźń sług Bożych ze światem Szatana.

Nierząd Babilonu Wielkiego czy też Wielkiej Nierządnicy jest utożsamiony ze wszelkim złem w sensie duchowym - masowym bałwochwalstwie oraz wszelkim akcjom politycznym, sprzecznym z planami Boga oraz Jego wolą, a w szczególności opozycję w stosunku do Jego planów ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi.
Jakie fakty, historyczne czy też biblijne pozwalają nam na ustalenie tożsamości Babilonu Wielkiego?

W czasach apostoła Jana Babilonem nazywano Cesarstwo Rzymskie. Pierwsi chrześcijanie, czytujący księgę Objawienia tak właśnie rozumieli to pojęcie. Wielu komentatorów biblijnych uważa, że pojęcie Babilon było kodem określającym Cesarstwo Rzymskie. Używano tego pojęcia z powodu ostrożności. Zasięg okrutnego prześladowania pierwszych chrześcijan przez Cesarstwo Rzymskie jest nam wszystkim bardzo dobrze znane.

Zwróćmy uwagę na kilka biblijnych szczegółów, które dadzą nam więcej elementów, które z kolei uchylą rąbka tajemnicy tożsamości Babilonu Wielkiego.
Objawienie 17:1 Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: «Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, 2 z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu».

W czasach apostoła Jana, pisarza Apokalipsy Cesarstwo Rzymskie było symbolem korupcji, luksusu, rozwiązłości, wyuzdania oraz wielu zboczeń seksualnych.

Tacyt tak napisał o Rzymie: "... miejsce, w którym wszystkie okropne i bezwstydne rzeczy się zgromadziły znalazłszy tam swój dom" (Tacitus, Annals. xv.44)

Także wiele żydowskich apokaliptycznych pism nazywa Rzym... Babilonem.

Według Normana Perrina, "Rzym jest nazywany Babilonem, ponieważ jego armie, podobnie jak armie Babilonu, zniszczyły tak świątynię jak i miasto." (Jesus and the Language of the Kingdom, p. 58)

Oczywiście wojska rzymskie zniszczyły tak świątynię jak i całe miasto w roku 70 n.e. Niemniej starożytny Rzym, na wzór jego poprzednika, czyli Babilonu, pod berłem Nebukadnesara spełnił identyczna rolę i wykonał ponownie wyrok na odstępczym Izraelu.

Apostoł Piotr także nazwał Rzym Babilonem, jak wyraźnie na to wskazuje poniższy werset:

I Piotra 5:13 Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn.

Według pism Starego Testamentu, Babilon był symbolem buntu oraz opozycji w stosunku do Boga. Starożytny Babilon był miejscem najohydniejszych kultów demonicznych, podczas których palono na stosach niemowlęta ku czci Baalowi, Mardukowi czy też innym bogom. To w Babilonie odbywały się orgie sakralne, czarne msze ku czci demonów i Babilon był miejscem szczególnie znanym z masowego bałwochwalstwa. W Babilonie czczono Astarte czy też Astarot, boginię demoniczną, nazywaną także Królową Niebios.

Uwzględnijmy kilka szczególnych cech, które według Biblii posiada Babilon Wielki.

* Jest to Babilon Wielki - Babilon starożytny nie posiadał światowego zasięgu ani tak dalekosiężnej władzy jaką posiada dzisiejszy Rzym i dlatego ze względu ów zasięg władzy, Watykan nazywany jest Babilonem Wielkim..
* Babilon starożytny był systemem polityczno religijno-finansowym. Podobnie jak Watykan.
* Szczególne jego cechy to czary, wielbienie demonów, bałwochwalstwo, opozycja przeciwko Bogu i Jego zamierzeniom oraz przeciwko Jego sługom.
* Rządy starożytnego Babilonu nacechowane były okrucieństwem. Dzisiejszy Babilon Wielki przerasta okrucieństwem wszystkie dotychczasowe systemy rządowe.
* Dzisiejszy Babilon Wielki posiada niezwykła władzę na skalę światową, władzę polityczną, władzę gospodarczą a zwłaszcza władzę nad systemem monetarnym całego świata. Jest to najbogatsza instytucja na globie ziemskim.
* Watykan charakteryzuje się bezlitosnymi prześladowaniami sług Boga Najwyższego. (Inkwizycje)
* Jest to miasto siedmiu wzgórz, panujące nad królami ziemi,
* Jest kontynuacją Rzymu, nazywanego w czasach Jana - Babilonem.
* III Rzesza była także kontynuacją Cesarstwa Rzymskiego, wspierana oraz kontrolowana przez KRK, który zawsze miał solidne układy z wieloma poprzednimi rządami niemieckimi (Krzyżacy czy III Rzesza Hitlera). Dzisiejsza Unia Europejska jest także kontynuacją cesarstwa rzymskiego, Niemcy wiodą w niej główną rolę pod nadzorem watykańskiego Zakonu Jezuitów.
* Nowoczesny Babilon charakteryzuje się jawnym, masowym bałwochwalstwem oraz kultem Królowej Niebios.

Rozważmy krótko innych kandydatów na Babilon Wielki.

USA - odpada całkowicie, ponieważ nie jest to system religijny. Po za tym nie ma on wiele wspólnego z Babilonem starożytnym. Niemniej trzeba sobie powiedzieć, że USA oraz Wielka Brytania są głównymi instrumentami Watykanu oraz Zakonu Jezuitów, za pomocą których pragnie on wprowadzić na cały świat Lucyperiański Nowy Porządek Świata

Imperium Religii Fałszywej.

Taki twór jest nazywany tak przez Świadków Jehowy czy też wielu odstrzałów tej sekty. Także niektóre sekty ewangeliczne używają owej enigmatycznej nazwy. W sumie nie istnieje na ziemi jakakolwiek organizacja o takiej nazwie. Jest to sztuczna nazwa czegoś, co nie posiada żadnej realnej władzy nad światem i w porównaniu z Zakonem Jezuitów nie posiada nawet części znaczenia, wpływów oraz władzy.

Nie posiada także faktycznej władzy, granic, prezydenta czy przywódcy i nikt z nią niczego nie negocjuje czy też nikt nie prowadzi z nią transakcji biznesowych.

Innymi słowy - imperium religii fałszywej nie istnieje jako jednostka, czy znana światu konkretna grupa religijno polityczna.

Takiej nazwy nie znajdziemy w żadnym oficjalnym medium. Biblia posługuje się znanymi światu terminami i termin - Imperium Religii Fałszywej nie posiada żadnej witryny czy posiadłości, aktu prawnego czy jakiejkolwiek oficjalnej organizacji.

Co nam więc pozostaje?

Kościół Rzymski i jego stolica - Watykan.

Jest to jedyna organizacja na ziemi, która posiada wszystkie cechy biblijnej Wielkiej Nierządnicy - Babilonu Wielkiego.

Co jest niezwykle ciekawe, ŚJ są bardzo blisko celu, jednakże słownictwo biblijne nie nazywa tego Imperium religijnym, ale nazywa to Babilonem. Ponieważ Babilon wielbiąc Lucyfera sprawuje niemal całkowitą kontrolę nad wszystkimi religiami świata z Izraelem i Islamem włącznie!

Inaczej mówiąc, jest to w rzeczywistości Imperium Religii fałszywej, ale Biblia nazywa ten twór Babilonem Wielkim ponieważ Watykan jest głównym trzonem tego imperium i wszystkie rozkazy idą z Watykanu.

PS: Odcinki są stasznie długie - a niezbyt konkretne.

Pozdawiam Wszyskich!

Mateusz
13 lat temu

Mój kolega ma numer telefonu zaczynający się na 666 :)

Co jeszcze?