Labirynt: Czym jest sumienie?

8 lat temu

Maraton trwa

Zostało odcinki do końca.
6min

Poważne śledztwo ws. zaginionego sumienia. Poważny, konkretny i lekko historyczny odcinek - opowieść naszego (Polskiego) życia.

Dyskusja

megg
8 lat temu

Pięknie Waldek :)

"skądś"....

Człowiek ?

Cóż ci po chwale
i ok­laskach nie­szczerze oddanych
cóż po błys­ku fleszy
kiedy oczu zam­knąć nocą nie możesz
cóż po słowach w pus­tce ser­ca rzuconych
sko­ro żeb­rzesz o każde dziękuję
cóż po da­rach wypłakanych
gdy idąc chod­ni­kiem oglądasz
się z lękiem gu­biąc siebie
cóż po ra­dości na scenie
kiedy su­mienie w czte­rech ścianach
gorzknieje

kim jes­teś z roz­puszczo­nym
włosem na wietrze

sko­ro człowiek wi­si na krzyżu

Co jeszcze?