Biskup - boży cieć

7 lat temu

Maraton trwa

Zostało odcinki do końca.
61min

Jak powinna wyglądać struktura kościoła według Biblii? Kim byli biskupi i starsi? Gdzie w Biblii jest miejsce dla pastora i księdza? Czy powinniśmy przebudować dzisiejsze kościoły a jeżeli tak to po co? To wszystko - jak zawsze - wyłącznie na podstawie Biblii.

Dyskusja

W34
7 lat temu

Stanisław Anioł w Alternatywy 4 był po pierwsze kapusiem władzy, po drugie - lokalną władzą, a na pewno nie był cieciem, który służy i pomaga.

Martin
7 lat temu

No, to prawda. To był taki sobie przykład, żeby nie powiedzieć, że to zadka.

KarolinaH.
7 lat temu

Warto zauważyć, że cieć powinien właśnie służyć i pomagać, z założenia, ale z doświadczenia przeważnie każdy zostawał lokalną władzą. Więc przykład Anioła w sumie dobry, bo ilustruje mechanizm, który polega na tej "niedobrej zmianie", kiedy pomagający staję się "nadopiekuńczy", a w końcu rządzi. Odpowiedzialność za innych zamienia się w panowaniem nad nimi, a decyzyjność w kontrolę. Żyłam w tamtych czasach, pamiętam jeszcze tamtych cieciów.
Współcześnie mamy godnych naśladowców chociażby na portierniach.Od razu mi się też kojarzy etymologia słowa "minister", et cetera.
Kształt kościoła według opisów biblijnych uniemożliwia ustalenie "naczelnikiem" kogokolwiek innego niż Jezus. W zasadzie nie dopuszcza wyodrębnienia się lokalnego autorytetu, który obejmie pakietem większościowym funkcje przypisane kilkunastu osobom. Bóg zna ludzkie skłonności do poddawania się charyzmatycznemu guru, stąd tak precyzyjnie to zaplanował, właśnie przez niehierarchiczną strukturalność, bez personalnego wierzchołka. To miejsce Ducha Świętego, dzięki którego ingerencji wszystko jest na swoim miejscu:oczy,uszy,ręce,itd.
Ale człowiek od początku stworzenia ma ten problem, że woli wiedzieć lepiej niż Bóg.

Markos
7 lat temu

Dobry research Martin, dobrze wyjaśniasz, fajne pozytywne tło.
Podzielam pogląd ze specjalizacjami w zborze (44min). Świetne porównanie do smerfów :)
Masz jakieś przykłady takich zborów Chrześcijańskich ze starszymi?
Pozdrawiam.

Krzysztof Kukawski
7 lat temu

Co prawda odcinek dotyczy innego tematu, ale ok. 4 min. wspomniałeś, że w Biblii nie ma nigdzie nakazu posiadania jednej żony, poza, powiedzmy ogólnie przewodnikami duchowymi. Ja zauważyłem ten nakaz już na początku Biblii 1 Moj. 23-24, powoływał się na te wersety Jezus np. w Marka 10, 7-9 mówiąc też "co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela. Warto też zajrzeć do 1 Kor7, 10-11 i Rzymian 7, 1-3. Wynika z tego, że są pewne wyjątki (dwa), które dopuszczają rozwód, ale nie upoważniają do posiadania drugiej żony (męża), chyba, że umrze.

mam
7 lat temu

Widzisz to w Torze? Ciekawe, że wielu bohaterów biblijnych jakoś tego nie widziało. Mieszasz wielożeństwo z rozwodem, a potem jeszcze z cudzołóstwem.

Don Camilo
7 lat temu

Czy starsi/biskupi/ciecie mają monopol na namaszczanie i modlitwę za chorych? W luście Jakuba (5:14) czytamy: "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi starszych, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana". Dlaczego Jakub nie zalecił chorym iść do pierwszego lepszego chrześcijanina, tylko do starszego?

Martin
7 lat temu

No też i nie zabronił.

Ale starsi - zgodnie z tym co Jezus mówił - mają służyć innym więcej, skoro mają wyższą pozycję. Więc się to wydaje naturalne, że jak się szuka kto mi może posłużyć modlitwą czy olejami, to się idzie do tego, kto się zgodził na większą porcję tego służenia.

Ale nie widzę powodu, żeby Bóg miał akceptować tylko i wyłącznie prośby od starszych w takim wypadku. Jezus nigdy nie mówił nic takiego, z czego by mogło to wynikać.

A już z całą pewnością nie można traktować jako pośredników - u chrześcijan jest tylko jeden pośrednik.

Don Camilo
7 lat temu

Czy dobrze skumałem? 5 funkcji z Efezjan 4:11 mają - w przeciwieństwie do funkcji ciecia - charakter globalny, czy przynajmniej - wielkoobszarowy?
Jeśli tak, to kim jest ów pastor/pasterz z tego wersetu? Arcybiskupem, pasącym wszystkie zbory w regionie?
Kiedyś na Odwyku lansowano tezę, że ten "pasterz" to coach (osobisty trener), czyli funkcja zbliżona do katolickiego kierownika duchowego, czy osobistego spowiednika - czyli raczej robota świadczona konkretnym ludziom, zamieszkującym przez dłuższy czas jedno miejsce.

Martin
7 lat temu

Apostoł, prorok, ewangelista, nauczyciel działają globalnie. Biblia mówi zresztą, że Bóg ustanowił te funkcje w kościele. No niekoniecznie oznaczać to musi, że to globalne ogólnokościelne funkcje, ale tam, gdzie coś miało działać lokalnie używało się zwykle określenia "po zborach". No więc, to nie dowód, ale sugestia.

Starsi/biskupi właśnie mają być "po zborach". To widać jasno.

A co do tego pasterza co to jest wymieniony razem z ogólnokościelnymi innymi funkcjami, to ja szczerze mówiąc nie wiem.

Może to chodzi o kogoś takiego jak Piotr? Piotrowi Jezus powiedział wprost: "paś moje owieczki" i faktycznie Piotr pełnił taką rolę nie tylko lokalnie, ale i cała społeczność chrześcijańska widziała w nim takiego opiekuna.

Skojarzenia z papieżem się nasuwają, co?

No, opieka to jeszcze nie władza, więc niewylewajmy dziecka z kąpielą. Piotr był poważany globalnie, a nie tylko lokalnie, i Jezus paść mu kazał.

Może więc o kogoś takiego chodzi tam na liście. Bo funkcje starszych wydają się zdecydowanie niezależne od tamtych pięciu głównych funkcji globalnych.

Najlepiej by się było przekonać co się sprawdza w praktyce.

Potencjan Bratnicki
7 lat temu

W Ewangelii pisze, że Jezus Zbawiciel i apostołowie chodzili od miejscowości do miejscowości, głosząc Ewangelię, a ty mówisz że łazili, czyli niezgodnie z prawdą.

Co jeszcze?